Ajankohtaista kasvupalvelu-uudistuksesta

ELY-keskusten ja TE-toimistojen tarjoamien yritys- ja työllisyyspalvelujen uudistamiseen eli ns. kasvupalvelu-uudistukseen tuli tammikuussa 2018 uusi elementti, kun valmisteluun tuotiin mukaan ns. allianssimalli. Kyseessä on vapaaehtoinen väline maakunnallisten kasvupalveluiden ja kunnallisten elinvoimapalvelujen yhteensovittamiseen. Allianssimalli on tutumpi suurten rakennushankkeiden toteutuksessa mutta nyt mallia ollaan soveltamassa palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Tehty poliittinen linjaus kannustaa maakuntia ja kuntia yhteistyöhön resurssien käytön tehostamiseksi.

Allianssimallin lähtökohtana on resurssien tehokkaampi hyödyntäminen maakunnan, kuntien ja palveluntuottajien välisellä sopimuksella. Sopimus voi kattaa joko hyvin laajan tai hyvin kapean palvelualan ja sopimukseen mukaan lähteminen on vapaaehtoista. Yhdessä maakunnassa voi olla useita sopimuksia, joiden sopijaosapuolet voivat vaihdella.

Kuntaliitto haluaa painottaa allianssimalliin olennaisesti liittyvää yhteisten tavoitteiden määrittelyn sekä luottamuksen tärkeyttä. Allianssimallin soveltamisesta kasvupalveluissa ei ole vielä käytännön kokemuksia, joten sekä kunnissa että maakunnissa on syytä pohtia, mitä sopimuksen tulisi mahdollistaa ja millä edellytyksillä nämä tavoitteet täyttyisivät. Tärkeää on, että myös allianssimallin mahdollisuuksia testattaisiin työ- ja elinkeinoministeriön kasvupalvelupiloteissa, joiden sisältöjä nyt keväällä hahmotellaan. Allianssi on mahdollisuus, jos töitä voidaan tehdä aidosti yhdessä - ei rinnakkain.

Tämän hetkisen aikataulutuksen mukaan hallituksen esitys alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskevasta lainsäädännöstä on tarkoitus esitellä eduskunnalle huhtikuussa. Esitykset ns. sisältölaeista (rekrytointi ja osaaminen, rahoitus sekä kotouttaminen) on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää maalis-huhtikuussa kuusi alueellista kutsutilaisuutta kasvupalvelu-uudistuksen keskeisistä kysymyksistä (allianssi, kilpailullisuus, digitaalisuus). Tilaisuuksiin kutsutaan maakuntatoimijoita, kuntien edustajia, palveluntuottajia sekä muita sidosryhmiä käymään keskustelua em. teemoista.

Kasvupalvelu-uudistus ja tietoa allianssimallista löytyy työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta:

Tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat