Energiatukia koskevat muutokset 1.1.2018 alkaen

Valtioneuvosto on antanut asetuksen (1098/2017) energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018-2022.

Sillä täsmennetään energiatuen myöntämisperusteita. Energiatukea voidaan uusitun asetuksen mukaan edelleen myöntää energiainvestointeihin (energiatehokkuus tai uusiutuva energia), uuden teknologian käyttöönottoon ja selvityksiin. Tuen enimmäismäärä investoinneissa on 30 % ja selvityksissä 40 %. Selvitysluonteisissa hankkeissa lisätuki mm. kunnille voi olla 10 %.  Uuden asetuksen merkittävin muutos on, että jatkossa myönteinen tukipäätös edellyttää, että hanketta ei ole aloitettu ennen tukipäätöstä.

Alle miljoonan euron tuet haetaan vuoden 2018 alusta perustetulta Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta, joka on muodostettu Tekesin ja Finpron toiminnoista. Suuremmat hankkeet käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö.

Tags