Vaikuttamisen paikka:

EU:n julkisia kuulemisia käynnissä

Komissio on avannut vuoden 2018 alussa useita julkisia kuulemisia seuraavaa EU:n rahoituskautta koskien. Koheesiopolitiikan kannalta keskeisin kuuleminen on ”EU:n rahoitusvälineet koheesion alalla”.

Komissio kerää kuulemisen kautta näkemyksiä siitä, mikä on aiemmin toiminut hyvin ja mitä voitaisiin parantaa tulevaisuudessa, millaisia painopisteitä eri toimintapolitiikoilla sekä ohjelmilla ja rahastoilla olisi oltava tulevaisuudessa ja miten rahoitustoimet tulisi valmistella, että ne tuottavat parhaita tuloksia käytännön kehittämistyössä.

Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä verkossa olevan kyselylomakkeen, joka löytyy suomeksi. Komissio on julkaissut myös muita julkisia kuulemisia, jotka pohjautuvat komission pohdinta-asiakirjaan EU:n rahoituksen tulevaisuudesta. Kuulemiset kattavat kaikki tärkeimmät menoalat, ja niissä kerätään eri osapuolten näkemyksiä siitä, miten EU:n talousarviosta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty.

Komissio julkaisee esityksen seuraavaa ohjelmakautta koskevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä toukokuussa 2018 ja koheesiopolitiikkaa koskevat asetusesitykset myöhemmin kesällä.

Lisätietoa:

Tagit
Annukka Mäkinen

Etunimi
Annukka
Sukunimi
Mäkinen
Kehittämispäällikkö, aluekehitys

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2530
Kännykkä
+358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • aluepolitiikka, aluepoliittinen suunnittelu
  • Itämeri-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot