Euroopan parlamentin äänestys: Ei sitovaa korjausvelvoitetta kunnille

Euroopan parlamentti hylkäsi 17. tammikuuta lopulta vaatimuksen, joka olisi velvoittanut kuntia vuosittaiseen 3 %:n energiakorjaustavoitteeseen. Äänestyksen tulos esti energiatehokkuusdirektiivin korjaustavoitteiden laajentamisen koskemaan valtion julkisten rakennusten lisäksi myös kuntien julkisia rakennuksia.

Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE) hyväksyi joulukuussa pienellä enemmistöllä ehdotuksen, joka olisi johtanut direktiivin muutokseen. Kuntaliiton kanta on, että sitova 3%:n korjausvaade ei ole käytännöllinen eikä tehokas väline, koska siinä ei voida huomioida alueiden ja kuntien erilaisia tarpeita eikä mahdollisuuksia. Korjaustarpeet vaihtelevat paljolti riippuen rakennuskannan iästä, aikaisemmista toimenpiteistä, uusien investointien harkinnasta jne.

Toteutuessaan energiakorjausvaade olisi tuonut ongelmia monille kunnille. Kuntaliitto oli yhdessä eurooppalaisten kuntaliittojen kattojärjestö CEMR:n ja sisarjärjestöjen (Tanskan, Iso-Britannian, Saksan, Skotlannin ja Ruotsin) kanssa yhteydessä Euroopan parlamentin jäseniin kehottaakseen heitä hylkäämään korjausvaatimuksen.  Kuntaliitto on tyytyväinen äänestyksen tulokseen, jossa paikallishallinnon ääni tuli kuulluksi.

Suomessa varsinkin pienten kuntien budjetit ovat hyvin tiukoilla ja tällä muutoksella olisi lisätty paineita ja vähennetty joustoa hoitaa paikallistason asioita. Esimerkiksi tähän tarkoitukseen mahdolliset rakennerahastovarat ovat liian pieniä ja voivat olla tulevaisuudessa lähes olemattomia. Sitovalla vaatimuksella vähennettäisiin kuntien mahdollisuuksia investoida muihin tärkeisiin julkisiin palveluihin. Ehdotus olisi voinut mahdollisesti vaarantaa kansallisen tason rahoitusta energiatehokkuustoimenpiteisiin.

Seuraavaksi tämä ns. puhtaan energian lainsäädäntöpaketti menee Euroopan unionin neuvoston hyväksyttäväksi.

 

Ulla Karvo

Etunimi
Ulla
Sukunimi
Karvo
Brysselin toimiston johtaja

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2523
Kännykkä
+32 474 540 851
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Tiimi
Kansainvälinen tiimi
Brysselin toimisto