Hallintosäännön malli maakuntien käyttöön on valmistunut

Muutostukileimat

Maakunnan hallintosäännöstä on julkaistu ensimmäinen luonnos. Hallintosääntömallia täydennetään lainvalmistelun edetessä.

Hallintosäännön mallin luonnosta kirjoitettaessa huhtikuussa 2018 maakuntia koskeva lainsäädäntö on ollut vielä eduskunnassa ja useita hallituksen esityksiä on oltu vasta valmistelemassa. Maakunnat on tarkoitus perustaa 1.7.2018 voimaan tulevalla voimaanpanolailla, minkä jälkeen maakuntien valmistelua johtaa väliaikainen valmistelutoimielin. Hallintosäännön mallin valmistelu jo tässä vaiheessa on kuitenkin katsottu tarkoituksenmukaiseksi, koska maakunnissa keskustellaan jo uusien maakuntien hallinnon rakenteista ja käynnistetään hallintosäännön valmistelua.

Hallintosäännön malli on valmisteltu Suomen Kuntaliitossa yhteistyössä maakuntien hallintoverkoston ja valtiovarainministeriön koordinoiman tiekarttaryhmän kanssa, jossa on ollut eri ministeriöiden, maakuntien sekä henkilöstöjärjestöjen edustus.

Kuntaliitto toivoo kommentteja maakuntien valmistelussa esiin nousevista kysymyksistä. Kommentteja voi lähettää sähköpostitse johtaville lakimiehille Kirsi Monoselle ja Riitta Myllymäelle, joiden yhteystiedot ovat alla. Kommentit otetaan huomioon hallintosäännön mallia viimeisteltäessä.

Lataa Maakunnan hallintosääntömalli Kuntaliiton verkkokaupasta.

Tagit
Riitta Myllymäki

Etunimi
Riitta
Sukunimi
Myllymäki
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2463
Kännykkä
+358 50 349 5460
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • kunnallinen päätöksenteko
  • muutoksenhakuprosessi
  • kuntayhtymät ja muu kuntien yhteistoiminta
  • kuntaliitokset
  • julkisuus ja tietosuoja
  • vaalit
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet