Lausunnolla

Hallituksen esityksen luonnos laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (Suomi.fi-palvelut) sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta.  Esityksessä ehdotetaan muun muassa, että tukipalvelulakiin lisättäisiin:

  • mahdollisuus tarkistaa ja rekisteröidä sähköisiä valtuutuksia ja muita tahdonilmaisuja myös Väestörekisterikeskuksen toimipisteessä, yhteispalvelussa sekä asiointivaltuuspalvelun käyttäjäorganisaation toimipisteessä
  • säännökset koskien valtuutuksen ja muun tahdonilmaisun peruuttamista toimipisteessä ja sähköisesti taikka ilman tahdonilmaisun antajan myötävaikutusta rekisteröivän organisaation toimesta
  • 5 §:n 1 momentissa mainituille organisaatioille asiointivaltuuspalvelun käyttövelvoite
  • mahdollisuus periä käyttäjäorganisaatiolta tunnistuspalvelun, verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelun ja asiointivaltuuspalvelun käytöstä maksuja, joista säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Lausuntoaikaa on 10.8.2018 asti.

Lausuntopyyntö sekä hallituksen esityksen luonnos löytyvät Lausuntopalvelu.fi:stä

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, valtiovarainministeriö (etunimi.sukunimi@vm.fi)

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko 3.-7.6.2024

Digiviikolla keskustellaan digitalisaatiosta erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta. Tarjolla on sekä live- että etätapaamisia.

Tutustu kuntien digiviikkoon.