Hallitus haluaa poistaa arvonleikkaussäännöksen lunastuslaista - vaikutukset kuntatalouteen merkittävät

Lunastuslain tarkistamistyö on etenemässä siten, että hallitus tullee antamaan mahdollisimman pian esityksensä lunastuslain arvonleikkaussäännöksen (31§ 2 ja 3 mom.)  poistamisesta. Hallituksen esityksestä ei tulla pyytämään lausuntoja. Arvonleikkaussäännöksen poistamisen vaikutus kuntatalouteen on jätetty pois tarkastelusta vedoten kiireelliseen aikatauluun, aineistojen saatavuuteen sekä perustelemattomaan arvioon, että vaikutus on vähäinen. 

Kunnat ovat arvioineet valmistelun yhteydessä laaditusta selvityksestä antamissaan lausunnoissa, että vaikutukset kuntatalouteen ovat erittäin merkittävät. Arvonleikkauksen poistaminen tulee keskeisesti vaikeuttamaan kunnan maankäytön järjestämistä terveen kuntatalouden lähtökohdista.

Muutoksen välilliset vaikutukset kuntatalouteen kohoavien maanhintojen, vaikeutuvan vapaaehtoisen maanhankinnan ja maankäyttösopimusten laatimisen sekä kunnan palveluverkkojen kustannustehokkuuden huononemisen seurauksena ovat erittäin merkittävät. Kokonaisuutena esitetty muutos tulisi vaikuttamaan kunnan vastuulla olevien palvelujen kustannustehokkuuteen ja sitä kautta kunnan veroasteeseen.

Kunnat arvioivat, että säännöksen poistaminen heikentää kuntien mahdollisuuksia pitkäjänteiseen maapolitiikkaan. Se voi myös johtaa siihen, että maata hankitaan odottamaan maan arvonnousua ilman rakentamistarkoitusta.  Kuntaliiton mielestä arvonleikkaussäännöstö tulisi pysyttää nykymuodossaan.

Kuntaliiton antama lausunto:

Tagit
Matti Holopainen

Etunimi
Matti
Sukunimi
Holopainen
kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2269
Kännykkä
+358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus
  • paikkatiedot (GIS)
  • rekisterihallinto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö
Anne Jarva

Etunimi
Anne
Sukunimi
Jarva
kehittämispäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2034
Kännykkä
+358 50 573 6810
Vastuualueet
  • maankäyttö
  • kaavoitus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö