Hyödynnä uusia tukimateriaaleja tulevaisuuden kunnan rakentamisessa

Tulevaisuuden kunta on enemmän

Oma kuntana olemisen tapa ja uusi rooli elinvoiman, osaamisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi on työn alla kunnissa. Samaan aikaan monin paikoin kehitetään toimintatapoja ja toimintakulttuuria.

Kunnissa on menossa ruuhkavuodet. Kunnan tehtäviin, demokratiaan, johtamiseen, toimintatapoihin, talouteen, omaisuuteen ja henkilöstöön liittyvät vaativat kehittämistä tai järjestelyä. Tutustu tarkemmin tukimateriaaliin, jossa esitellään 7 teemaa, jotka pitää ratkaista tällä valtuustokaudella.

Kaikille kunnille on ajankohtaista kirkastaa tulevaisuuden hyvinvointityötään tällä valtuustokaudella. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät maakunnille. Kunnat ovat jatkossakin vastuussa kuntalaisten hyvinvoinnista, mutta uudella tavalla. Hyödynnä tukimateriaalia, jossa on julkaisuja, verkkosivuja ja videoita hyvinvoinnin edistämisestä ja sen johtamista.

Asukkaiden osallisuuden edistäminen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on keskeistä toiminnassa. Osallisuuden edistämisessä auttaa Osallisuuspeli. Osallisuuspeli on lautapeli, joka auttaa pelaajia ideoimaan, miten osallisuutta voidaan edistää valitussa kehityskohteessa. Osallisuuspeli auttaa myös osallisuussuunnitelman laatimisessa. Tutustu ja lataa ilmaiset materiaalit.

Kouluterveydenhuolto tulee siirtymään maakunnan vastuulle maakuntauudistuksen myötä. Tutustu muistioon, johon on koottu kuntien käyttöön tietoa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisen vaihtoehdoista sote- ja maakuntauudistuksessa.

Kuuntele myös mielenkiintoisia ääninauhoitteita tulevaisuuden kunta teemoista. Julkaistu on jo nauhoitteet erilaisista kunnista ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Edellä mainitut tukimateriaalit on tuotettu Kunnat 2021 -kehittämisohjelmassa. Kunnat saavat tukea ja sparrausta roolinsa ja toimintansa kehittämiseen Kunnat 2021 -kehittämisohjelmasta, jonka eri projekteissa ja verkostoissa kunnat kehittävät yhdessä uudenlaisia toimintatapoja.

Kunnat 2021 -kehittämisohjelma koostuu seuraavista projekteista: 

  • Sivistyskunnan roolit ja tuki -projekti
  • Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojekti
  • Elinvoiman edistämisrooli eri toimintaympäristöissä -verkostoprojekti
  • Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti
  • Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -verkostoprojekti
  • Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi -kehitysprojekti

 

Lue lisää www.kuntaliitto.fi/tulevaisuudenkunta.

K2021

Tagit