Kunnat 2021 -kehittämisohjelma

Tulevaisuuden kunta

Tulevaisuuden kunnan roolit

Kunta on kuntalaisten elämisen, asumisen ja toiminnan ympäristö. Kuntalaiset päättävät yhteisistä paikallisen elinvoiman ja hyvinvoinnin sekä osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Itsehallinnolliset kunnat ovat merkittäviä toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa myös tulevaisuudessa.

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Kunnan tulevaisuus on monin tavoin avoin ja sen roolit sekä toimintatavat ovat muuttumassa. Jokaisessa kunnassa on vahvuuksia ja ominaisuuksia menestyvän kunnan tulevaisuuteen. Keskeistä on löytää itselle oikeat painopisteet ja sopivat toimintatavat. Menestyminen edellyttää omien vahvuuksien löytämistä ja strategista ja pitkäjänteistä päätöksentekoa. Tulevaisuus on tekemisen kysymys.

Kuntien tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, esimerkiksi älykkään teknologian murros, ilmastonmuutos, väestöllinen ja alueellinen erilaistuminen sekä monikulttuuristuminen. Nämä haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja. Lisäksi maakuntauudistuksen tehtävien ja vastuiden uusjako vaikuttaa monella eri tavalla kunnan rooliin, tehtävien toteuttamistapoihin, rahoitukseen, kuntajohtamiseen, kuntademokratiaan, henkilöstöön ja toimintatapoihin.

Tulevaisuuden kunnan roolit

Kunnat vastaavat tulevaisuudessa paikallisen identiteetin ja demokratian, kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueen elinvoiman edistämisessä.

Lähes kaikissa kunnan toiminnoissa voidaan nähdä vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja paikkakunnan elinvoimaisuuteen.  Ne ovat siten laaja-alaisia ja poikkihallinnollisia tehtäväkokonaisuuksia. Hyvinvointi ja elinvoima ovat olennaisella tavalla kytköksissä toisiinsa. Hyvinvoivat kuntalaiset ovat elinvoimaisen kunnan edellytys. Kuntalaisten aktiivinen vuorovaikutus keskenään on edellytys kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tulevaisuuden kunnalla voidaan nähdä seitsemän eri roolia. Painotukset eri roolien välillä voivat vaihdella kunkin kunnan omien vahvuuksien mukaan. Osa toimenpiteistä on kuntalaisten itsensä päätettävissä. Osa puolestaan kunnan on hoidettava tiettyinä palveluina erityislainsäädännön perusteella. Tulevaisuudessa maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. 

Tulevaisuuden kunnalle on seitsemän erilaista roolia:
 1. Sivistysrooli
 2. Hyvinvointirooli
 3. Osallisuus- ja yhteisörooli
 4. Elinkeino- ja työllisyysrooli
 5. Elinympäristörooli
 6. Itsehallintorooli
 7. Kehittäjä- ja kumppanirooli

Tulevaisuuden kunnan toimintatavat

Kuntien toimintakentän muuttuessa muuttuvat myös kuntien  toiminta, johtamiskäytännöt ja -rakenteet, osallisuusmallit ja -keinot, kumppanuuden tavat ja tehtäviin liittyvät toimintatavat.

Tulevaisuuden kunta rakentuu ennen kaikkea kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiselle ja kehittämiselle sekä asiakaslähtöisille palveluille. Yhteisöllinen välittäminen, turvallisuuden tunne ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet ovat kunnan toiminnan ydintä. Keskeisintä on kuntalaisten mukaan ottaminen toiminnan kehittämiseen. Kunnalta saatu avoin tieto vahvistaa kuntalaisten vastuun ottamista itsestään, tiedon hyödyntämistä muissa palveluissa sekä osallistumista.

Kuntajohtamisessa korostuvat elinvoiman, hyvinvoinnin, sopimuksellisuuden, kumppanuuden sekä verkostojohtamisen ulottuvuudet. Muutos vaatii johtamiselta uusien nopeasti muuttuvien tilanteiden omaksumista ja hallintaa. Tulevaisuudessa tarvitaan joustavaa organisointia sekä verkostoitunutta työtapaa. Toiminnan tuloksellisuutta haetaan entistä enemmän mm. digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien avulla. 

Maakunta- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä kunnan ja maakunnan välille syntyy yhdyspinta. Asiakkaat, kuntalaiset, ovat tulevaisuudessakin samat sekä kunnalle että maakunnalle. Samoin yhteiset, toimintoja läpileikkaavat prosessit – elinvoima, osallisuus sekä hyvinvointi ja terveys – ovat yhteiset. Kuntien ja maakunnan yhteistyön tarve on ilmeinen. Kuntien ja maakuntien neuvottelumenettelylle ja yhdyspintayhteistyölle on syytä luoda jo alusta saakka hyvät edellytykset ja käytännöt.

Kunta uudistuu kuntalaisia ja muita kumppaneita osallistaen, ihmisten osaamista hyödyntäen ja kokeillen ketterästi uusia toimintatapoja. Tulevaisuudessa kuntien toiminnassa korostuvatkin avoimuus ja tiedonkulku, kokeileva kehittäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy sekä verkostot ja kumppanuus.

Kunnat 2021 -kehittämisohjelma

Kunnat saavat tukea roolinsa ja toimintansa kehittämiseen seuraavalla valtuustokaudella. Omista vahvuuksistaan ponnistavat kunnat kirkastavat tulevaisuuden kunnan eri rooleja ja tekoja. Kunnat kehittävät yhdessä uudenlaisia johtamis-, kumppanuus-, vuorovaikutus- sekä verkostomalleja ja jakavat hyviä käytäntöjä toisilleen. Kunnat saavat Kuntaliitolta sparrausapua ja uutta tietoa ennakointi-, strategia- ja tulevaisuustyöhön sekä uusien luottamushenkilöiden perehdyttämiseen.

Kunnat 2021 -kehittämisohjelma koostuu seuraavista projekteista:

 

Osallistu keskusteluun Twitterissä tunnisteella #tulevaisuudenkunta

tags

Mikä ihmeen hyvinvointi?

Mikä ihmeen hyvinvointi? -piirrosvideon kertoo kuinka, kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan tärkein tehtävä. Hyvinvoinnin edistäminen on päätöksiä esimerkiksi kaavoituksesta, katujen hiekoituksesta, luokkakoosta tai uimahallin lippujen hin
narrow
kuntastrategia terapiassa

Elävä kuntastrategia

Elävä kuntastrategia -piirrosvideon tavoitteena on tiiviisti kertoa kuntastrategian merkityksestä ja onnistuneen strategian laadinnan keskeisistä kulmakivistä.
narrow

Julkaisu: Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa

Julkaisu: Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

Julkaisu: Tulevaisuuden kuntakuvat

Julkaisu: Tulevaisuuden kunta

pyöräilijä

Kunnan tulevaisuus videoita

Millaiselta näyttää Vaalan tai Kempeleen tulevaisuus? Tai miltä kuntien tulevaisuus näyttää nuorten mielestä? Näihin kysymyksiin löydät vastauksen Kuntaliiton youtubesta.
narrow
Tulevaisuuden kunnan roolit

Juliste: Tulevaisuuden kunnan roolit

Täältä voit ladata ilmaiseksi julisteen Tulevaisuuden kunnan rooleista värillisenä tai mustavalkoisena väritettäväksi ja sitten painattaa sen haluamaasi kokoon, kuitenkin korkeintaan 1500 mm x 740 mm.
narrow
Sini Sallinen

Etunimi
Sini
Sukunimi
Sallinen
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2681
Kännykkä
+358 50 464 5662
Vastuualueet
  • Tulevaisuuden kunta
  • kuntajohtamisen kehittäminen
  • Johtajasopimukset
  • Uuden sukupolven kuntajohtajat verkosto (USK)
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen