Kommentointiaikaa 6.6.2018 asti

JHS xxx Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi toiselle palautekierrokselle

Osana Kuntatieto-ohjelmaa kehitetty JHS xxx Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi -suositus on lähtenyt toiselle palautekierrokselle. Kommentointiaikaa on 6.6.2018 asti.

Suosituksella ohjataan kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointia Valtiokonttorille. Kyseessä on määritys kuntien ja kuntayhtymien virallisten tilinpäätöslaskelmien ja muiden kerättävien taloustietojen eli tilinpäätöstä täydentävien tietojen raportoimiseksi sekä ohjeet määrityksen käyttöä varten ko. tietojen kokoamisessa ja julkistamisessa koneellisesti luettavaan muotoon.

Tilinpäätöslaskelmien ja investointitietojen lisäksi muut raportointikokonaisuudet ovat:

  1. takaukset
  2. PPP-hankkeet (public-private partnerships, elinkaarihankkeet)
  3. energiatehokkuussopimukset
  4. kuntien liikelaitokset
  5. kuntien omistamiin yhteisöihin liittyvät tiedot
  6. muut tiedot

Kaikkia kuntien ja kuntayhtymien taloutta koskevia JHS-suosituksia (tililuettelo, talousarvio, kustannuslaskenta, palveluluokitus) tulisi tarkastella kokonaisuutena. Palautetta voi antaa myös siitä, kuinka nämä suositukset toimivat yhdessä tai tukevat toisiaan.

Suora linkki JHS xxx Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi -suositusluonnoksen palautesivustolle on: http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/kuntien-taloustietojen-raportointi/toisen-vaiheen-palautepyynto

Tagit