IT-hankinnat

JIT 2015 -ehtojen tietosuojapäivitykset palautekierroksella

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015). 

JHS 166 -suositus ja sen liitteet on päivitetty vastaamaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 vaatimuksia. Muutokset koskevat ainoastaan tietosuoja-asetusta, muilta osin suositusta ei ole päivitetty. Asetus on sellaisenaan suoraan sovellettavaa oikeutta Suomessa ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018.

Palautetta pyydetään uudesta liitteestä 9: Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä ja siitä, että liite otetaan mukaan suositukseen.

Kyseessä on palautekierroksen 1. vaihe, jossa kommentointiaikaa on 6.3.2018 asti.

Suora linkki suositusluonnoksen JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) kuvaukseen, aineistoon sekä palautelomakkeeseen on:

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/jhs-166/tietosuojapaivitys/palautepyynto

Suosituksen päivityksestä on vastannut Hansel Oy ja yhteyshenkilö siellä on lakimies Karolina Lehto (karolina.lehto(at)hansel.fi). Kuntaliiton palautteen suosituksesta valmistelee lakimies Tarja Krakau.

Tagit