Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta

Yleisohje rahoituslaskelmasta

Rahoituslaskelmaohjetta on päivitetty maaliskuussa 2018. Ohjeeseen on tehty muutoksia lähinnä lakiviittauksiin ja muita vähäisiä tarkistuksia. Muutokset eivät vaikuta rahoituslaskelman laadintaan tai rahoituslaskelmakaavaan. Ohjeessa on kiinnitetty huomiota rahoituslaskelmasta annettaviin liitetietoihin.

Tilinpäätöksen oikea ja riittävä kuva rahoituksesta saattaa edellyttää liitetietojen esittämistä. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi investointien valtionosuuksien, yhtiöittämisten ja muiden rakennejärjestelyjen vaikutukset rahoituslaskelman eriin.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme