Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta

Yleisohje rahoituslaskelmasta

Rahoituslaskelmaohjetta on päivitetty maaliskuussa 2018. Ohjeeseen on tehty muutoksia lähinnä lakiviittauksiin ja muita vähäisiä tarkistuksia. Muutokset eivät vaikuta rahoituslaskelman laadintaan tai rahoituslaskelmakaavaan. Ohjeessa on kiinnitetty huomiota rahoituslaskelmasta annettaviin liitetietoihin.

Tilinpäätöksen oikea ja riittävä kuva rahoituksesta saattaa edellyttää liitetietojen esittämistä. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi investointien valtionosuuksien, yhtiöittämisten ja muiden rakennejärjestelyjen vaikutukset rahoituslaskelman eriin.

Tagit
Sari Korento

Etunimi
Sari
Sukunimi
Korento
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous