Digikuntakokeiluhanke

Kokeilijakunnille avustusta palveluiden digitalisoinnin edistämiseen

Valtiovarainministeriö on myöntänyt 14 hankkeelle avustusta kustannuksiin, jotka aiheutuvat kuntien palveluprosessien digitalisoinnista, sähköisen asioinnin kehittämisestä tai tehdyn digitalisointityön tulosten levittämisestä. Avustusta myönnettiin Hollolan, Janakkalan ja Pirkkalan kunnille, Jämsän, Lappeenrannan, Porin, Rovaniemen, Vantaan ja Ähtärin kaupungeille sekä Nokian kaupungin ja Lempäälän kunnan yhteishankkeille. Kangasniemen kunnalle ja Seinäjoen kaupungille avustusta myönnettiin kahteen hankkeeseen.

Valtiovarainministeriö sai yhteensä 57 avustushakemusta. Haettu avustusmäärä oli yhteensä noin 1 412 000 euroa. Avustuksiin on tänä vuonna käytettävissä enintään 250 000 euroa. Hakemusten arvioinnissa painotettiin mm. hankkeiden innovatiivisuutta, konkreettisuutta, toteuttamiskelpoisuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

Lisätietoja: http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtiovarainministerio-myonsi-…

Digikuntakokeilu -hankkeessa tuetaan ja edistetään kuntien palveluiden tuotanto- ja toimintatapojen ennakkoluulotonta, kuntalaisten hyvinvointia parantavaa ja tulevaisuussuuntautunutta kehittämistä. Digikuntakokeilun tukiryhmässä on Kuntaliiton edustajana kehityspäällikkö Outi Lehmijoki ja varajäsenenä erityisasiantuntija Elisa Kettunen.

Tagit