Data EU:ssa

Komissio lisää toimia datan saatavuuden ja terveydenhuollon tietojen jakamisen tehostamiseksi

Euroopan komissio esitti (25.4.) joukon toimenpide-ehdotuksia, joilla lisätään tietojen saatavuutta EU:ssa. Ne perustuvat aiempiin aloitteisiin (mm. puitteita muiden kuin henkilötietojen vapaalle liikkuvuudelle EU:ssa), joilla on pyritty parantamaan muiden kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Komission mukaan datavetoinen innovointi edistää markkinoiden kasvua ja työpaikkojen syntymistä erityisesti pk- ja startup-yrityksissä sekä uuden teknologian kehittämistä. Se myös auttaa kansalaisia käyttämään ja hallinnoimaan helpommin terveyttään koskevia tietoja ja viranomaisia käyttämään dataa entistä paremmin tutkimus- ja ennaltaehkäisytarkoituksissa ja terveydenhuoltojärjestelmien uudistuksissa.

Ehdotukset perustuvat yleiseen tietosuoja-asetukseen, jota aletaan soveltaa 25. toukokuuta 2018. Ehdotuksissa otetaan kantaa muun muassa julkisen sektorin tietojen parempaan saatavuuteen ja uudelleen käytettävyyteen, tieteellisen datan jakamiseen, yksityisen sektorin tietojen jakamiseen sekä kansalaisen terveydenhuoltotietojen suojaamiseen.

Tutustu taustoihin ja lue lisää: Euroopan komissio lehdistötiedote 25.4.2018

 

 

Tagit