Kouluille opas seksuaaliseen häirintään puuttumisesta – oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi toimenpideohjelma

Opetushallitus on julkaissut peruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille oppaan seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta.

– Koulutuksen järjestäjän tehtävä on varmistaa, että oppimisympäristö on turvallinen kaikille lapsille ja nuorille. Opas kouluille sekä koulujen turvallisuuskulttuuria kehittävä laaja toimintaohjelma resursseineen tuovat työkaluja ja tukea koulutuksenjärjestäjille, rehtoreille ja opettajille ennaltaehkäistä ja puuttua ongelmiin. Tehtävä on yhteinen, toimitaan yhdessä, opetusministeri Sanni-Grahn-Laasonen toteaa.

 

Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämiseen toimenpideohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää keväällä 2018 varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten sekä korkeakoulujen oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria kehittävän toimenpideohjelman. Ohjelmassa käsitellään myös häirinnän ehkäisyä. Toimenpideohjelman toteuttamiseen varataan yhteensä 5 miljoonan euron määräraha.

Toimenpideohjelmassa toteutetaan oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria vahvistavia toimenpiteitä varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa. Osana turvallisuuskulttuuria edistävää toimenpideohjelmaa suunnitellaan täydennyskoulutusta opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Poliisihallituksen välisenä yhteistyönä. Myös rehtoreilta edellytettävään opetushallinnon tutkintoon on tavoitteena lisätä turvallisuusosaamista ja -johtamista tukevaa sisältöä.

Lue Opetushallituksen tiedote

Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön teesit: Seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen oppimisyhteisöissä (pdf)

Tagit