Kunnalla mahdollisuus rajoittaa aamuyön anniskelua ongelma-alueilla

Uuden alkoholilain mukainen mahdollisuus anniskeluajan jatkamisesta tulee voimaan 1.3.2018. Toiminnanharjoittaja saa jatkaa anniskelua kello 01.30:n jälkeen kello 4:ään alkoholilupaviranomaiselle tehdyllä ilmoituksella. Alkoholilupaviranomaisena toimivan aluehallintoviraston on alkoholilain mukaan toimitettava jatkoaikailmoitukset tiedoksi myös kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo anniskelupaikkoja lähinnä terveyshaitasta (esim. meluhaitasta) tehtävien valitusten perusteella. Kohdetta valvovalla alkoholilupaviranomaisella on mahdollisuus puuttua anniskelutoimintaan, jos terveydensuojelu on havainnut toiminnasta aiheutuvan terveyshaittaa. Terveyshaitan toteamisen tulee perustua tarkastukseen. Mikäli terveydensuojeluviranomainen antaa terveyshaitan johdosta määräyksen, se tulee toimittaa tiedoksi myös kohdetta valvovalle alkoholilupaviranomaiselle, joka voi harkintansa mukaan ryhtyä myös osaltaan toimenpiteisiin.

Jos alkoholiviranomainen harkitsee kieltävänsä jatkoajan ja rajoittavansa anniskeluaikaa terveyshaitan perusteella, alkoholiviranomaisen tulee ensin varata ravintolalle mahdollisuus korjata tilanne. Anniskelupaikalla on mahdollisuus määräajan puitteissa tehdä muutoksia toimintaansa (soittoaikataulut, äänieristys, tupakkapaikan sijoittuminen yms.).

Viranomaisten tulee tehdä yhteistyötä ja etsiä tapauskohtaisesti toimivin ratkaisumalli. Mikäli samalla alueella on useita ongelmakohteita, on syytä keskustella kunnan halukkuudesta käyttää oikeuttaan anniskelun rajoittamiseksi jatkoajalla tai määrätyllä alueella.

Alkoholilain mukaan myös kunnalla on oikeus kieltää jatkoaikana tapahtuva anniskelu tai rajoittaa sitä sillä kunnan alueella, johon haitta kohdistuu. Kunnan kielto edellyttää sitä, että yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle aiheutuu vähäistä suurempaa haittaa anniskelun jatkamisesta. Kunnan päätös tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Käytännössä kunnanvaltuusto voi päättää, että esimerkiksi kunnan keskustassa kaikkien ravintoloiden anniskelu päättyisi esimerkiksi viimeistään kello 1.30 tai 2.30. Kunnassa voidaan näin ollen arvioida aamuyön anniskelusta aiheutuvia haittoja yleiselle tai tietyn asuinympäristön turvallisuudelle ja tehdä päätöksiä paikallisesti. Aamuyön anniskelun rajoittaminen voi olla myös yksi toimenpide, jolla pyritään parantamaan esimerkiksi huono-osaisuudesta ja syrjäytymisestä kärsivän alueen turvallisuutta. Päätöksen ja alueen rajaamisen tulee perustua objektiivisiin kriteereihin eikä ravintolayrittäjien yhdenvertaisuus saa vaarantua. 

Lisätiedot:

Tagit
Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
  • ympäristöterveydenhuolto
  • terveydensuojelu
  • elintarvikevalvonta
  • eläinlääkintähuolto
  • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Lisätietoa

Työvapaalla 30.4.2020 asti