Digikuntakokeiluhanke

Kunnat voivat hakea avustusta digitalisaation edistämiseen

Valtiovarainministeriön Digikuntakokeilu -hankkeessa tuetaan ja edistetään kuntien palveluiden tuotanto- ja toimintatapojen ennakkoluulotonta, kuntalaisten hyvinvointia parantavaa ja tulevaisuussuuntautunutta kehittämistä. Digikuntakokeilussa jaetaan avustusta kuntien digitalisaation edistämiseen. Avustuksen hakuaika päättyy perjantaina 23.2.2018. 

Avustusta voivat hakea digikuntakokeilussa mukana jo olevat tai digikuntakokeiluun liittyvät kunnat. Avustuksia voidaan myöntää kahdentyyppisiin kohteisiin:

1. Ulkoisia ja sisäisiä palveluprosesseja uudistavaan digitalisointiin ja sähköisen asioinnin kehittämiseen, kuten 

  • talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämiseen
  • kunnan lupamenettelyiden sähköistämiseen
  • varhaiskasvatuksen toiminnan ohjauksen kokonaisuuden optimoinnin ja toiminnan prosessien kehittämiseen ja
  • kuljetusten optimointiin.

2. Tehdyn digitalisointi- ja kehittämistyön tulosten levittämiseen ja skaalaamiseen, kuten esimerkiksi

  • muissa kunnissa kehitettyjen ratkaisujen soveltamiseen omassa kunnassa ja
  • yhdellä tai useammalla palvelusektorilla kunnassa jo toteutettujen ratkaisujen soveltamiseen laajemmin pysyväksi toimintamalliksi.

Avustusta voi hakea vain sellaiseen kunnan toimintaan, joka on myös maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen osa kunnan toimintaa. Ratkaisujen tulee uudistaa toimintatapoja ja palveluprosesseja, ja niiden tavoitteena tulee olla vähentää kustannuksia tai hillitä niiden kasvua. 

Myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 70 prosenttia kokeiluista aiheutuvista hyväksyttävistä kustannuksista. 

Avustuksen hakuaika päättyy perjantaina 23.2.2018 kello 16.15.

Digikuntakokeilun tukiryhmässä on Kuntaliiton edustajana kehityspäällikkö Outi Lehmijoki ja varajäsenenä erityisasiantuntija Elisa Kettunen.

Lisätietoja ja hakulomake VM:n sivuilta: http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kunnat-voivat-hakea-avustusta-…

 

Tags