Ammatillisen koulutuksen reformi

Kunnille lisää välineitä työllisyyden hoitoon

Strategisella ohjauksella kunta voi entistä paremmin hyödyntää ammatillista koulutusta siten, että se tukee kunnan ja alueen koulutuspoliittisia-, elinkeinopoliittisia ja työllisyyden hoidon tavoitteita.

Ammatillinen koulutus on uudistettu osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2018. Sen myötä koulutuksen järjestäjät voivat järjestämislupansa rajoissa aikaisempaa vapaammin päättää koulutustarjontansa kohdentamisestä sekä siitä millä tavoin ja missä oppimisympäristössä koulutusta järjestetään. Ammatillista osaamista hankitaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan oppilaitoksen oppimisympäristöissä, työpaikoilla tai näiden erialisilla yhdistelmillä.

Ammatillinen koulutus on vahvasti kuntaperusteista. Kuntien, kuntayhtymien ja kuntaomisteisten osakeyhtiöiden tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 144 000. Ammatillisen koulutuksen määrärahasta kuntaperusteisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille on kohdennettu noin 1,3 miljardia euroa.

Ammatillinen koulutus on kuntaperusteista

Ammatillinen koulutus on vahvasti kuntaperusteista

Uudistuksen myötä osa työvoimakoulutuksesta siirrettiin opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle. Moni kuntaperusteinen koulutuksen järjestäjä sai työvoimakoulutuksen koulutustehtävän järjestämislupaan tämän vuoden alusta lähtien. Esimerkiksi Raision seudun koulutuskuntayhtymä tarjoaa työvoimakoulutuksena kone- ja tuontantotekniikan perustutkintokoulutusta maahanmuuttajille. Tampereella taas työllisyyskokeilun puitteissa palveluja organisoidaan uudella tavalla työllisyyspalveluiden ja ammatillisen koulutuksen (Tredu) yhteistoimintana.

Vuoden 2018 suoritepäätöksessä työvoimakoulutukseen on kohdennettu yhteensä 5 300 opiskelijavuotta. Näistä noin 63 % on kohdennettu kuntaperustaisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille, kunnille, kuntayhtymille tai kuntaomisteisille osakeyhtiöille. Kunnilla on siis aikaisempaa parempi mahdollisuus käyttää ammatillista koulutusta välineenä alueensa työllisyyden hoitoon.

Koulutuksen järjestäjä ja työ- ja elinkeinohallinto sopivat työvoimakoulutuksen järjestämisestä. Opiskelijoiden valitsemisesta työvoimakoulutukseen päättää työ- ja elinkeinotoimisto yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa.

Työttömät voivat myös hakeutua omaehtoisena opiskeluna ammatilliseen koulutukseen. Omaehtoinen opiskelu voi edellytysten täyttyessä tapahtua työttömyysetuudella tuettuna.  TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Koulutustarjontaa suuntaamalla ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi myös parantaa työttömien opiskelumahdollisuuksia.

Tags