Kunta.fi -yhteistyö kiinnostaa

Jo kymmenkunta kaupunkia on lähtenyt mukaan Kunta.fi –yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on luoda kestävä ja avoin toimintamalli tukemaan kuntien ohjelmistokehitystä ja muun muassa verkkosivustojen rakentamista. Taustalla on avointen tuotteiden hallintamalli, jonka avulla luodaan perusta hallitulle kehitykselle. Myös vastaavanlaista yhteistyömallia on valmisteltu mm. tulevien maakuntien verkkosivustojen toteutuksen yhteyteen.

 

Kunta.fi -yhteistyö lähti liikkeelle Turun kaupungin verkkosivuston uudistuksesta. Turku antoi uusitun sivustonsa lähdekoodit muiden kuntien verkkoprojektien käyttöön, jotta muiden kuntien ei tarvitsisi keksiä ”pyörää" uudestaan. Viime vuoden aikana Turun alustaa on jo käytetty ja jalostettu Porissa, Varkaudessa ja Jyväskylässä. Yhteistyön idea on, että kukin kunta kehittää koodia omiin tarpeisiinsa, hyödyntää olemassa olevia jaettuja lopputuotteita ja antaa vastaavasti oman työnsä muiden hyödynnettäväksi.

 

Jotta kehitystyö olisi kestävää ja hallittua, Kuntaliitto koordinoi yhteistyötä osana Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -hanketta. Kuntaliiiton koordinoimaan verkostoon voi liittyä aktiivisen työn nimissä tai vain seuraamaan kehitystä ja keskustelua. Hanke ei ota kantaa julkaisujärjestelmiin, vaan lähtökohtana on toiminta- ja hallintomalli joka mahdollistaa myös eri alustojen hyödyntämisen. Ensimmäinen pilotti on aloitettu Drupal-järjestelmän pohjalta, joka toimii myös Turun kaupungin verkkosivujen alustana.

Lisätietoja:

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti 2018-2019

Kunta.fi -yhteistyö

Tagit