Kuntaliiton ja Kevan kysely kuntajohtajien työhyvinvoinnista

Kuntaliitto on lähettänyt Kuntajohtajien työhyvinvointikyselyn kaikille Suomen kunnan- ja kaupunginjohtajille. Kyseessä on Kuntaliiton ja Kevan yhteistyön tuloksena koottu tutkimus, joka on toteutettu aikaisemmin vuosina 2007, 2009, 2011, 2013 ja 2015. Vuoden 2018 tutkimukseen on lisätty ajankohtaisia teemoja liittyen työn eettisyyteen sekä kuntajohtajien kokemaan häirintään ja uhkailuun. Nämä asettavat kuntajohtajille merkittäviä haasteita, joihin ei välttämättä kaikissa kunnissa ja tilanteissa löydy tukea.

Kyselyn vastausaika on 12.6.-22.6.2018. Kysely koostuu seuraavista osa-alueista:

  • Työn vaativuus
  • Voimavarat ja työssä jaksaminen
  • Päätöksenteko ja johtamisjärjestelmän toimivuus
  • Johtajasopimus
  • Kehityskeskustelu
  • Kuntaalan uudistukset ja muutosjohtaminen
  • Työn eettisyys
  • Häirintä ja uhkailu

Saadut tulokset antavat arvokasta tietoa Suomen kuntajohtajien työhyvinvoinnin tilasta ja kehityssuunnista. Erityisesti häirintään ja uhkailuun liittyvät vastaukset ovat ajankohtaisuutensa vuoksi mielenkiintoisia. Tulosten perusteella suunnitellaan Kuntajohtajat ry:n kanssa yhteistyössä toimia, joilla voidaan tukea kuntajohtajien työhyvinvointia. Ensimmäisiä suoria tuloksia julkaistaan elokuussa järjestettävillä Kuntajohtajapäivillä ja tutkimusraportti sekä laajemmat tulokset julkaistaan Kevan tutkimusseminaarissa joulukuussa 2018.

Vuoden 2015 kyselyn tulokset ja mielenkiintoista lisämateriaalia aiheeseen liittyen löytyy täältä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista