Kuntaliitto myönsi satakunta EKJ-sertifikaattia kunta-alan esimiehille

ryhmäkuva

Vuosina 2017 ja 2018 toteutettu kolmas kuntien esimiehille ja keskijohdolle suunnattu EKJ-valmennusohjelma päättyi Kuntaliiton myöntämien sertifikaattien jakoon Kuntatalolla torstaina 1.11.2018. EKJ-sertifikaatin sai 89 esimiestä. Ohjelmaan osallistui kokonaisuudessaan 106 esimiestä 16 eri organisaatiosta.

Sertifioidut esimiehet osallistuivat vuoden aikana viiteen johtamisfoorumiin, tekivät henkilökohtaisen sertifikaattityön, veivät kehittämistyötä eteenpäin omassa organisaatiossaan ja arvioivat kehittämistyön etenemistä kehittävän arvioinnin tuella. Osallistuvissa organisaatioissa useita kehittämisteemoja yhdisti organisaatioiden strategisten tavoitteiden toteuttaminen vuorovaikutteisella, läpinäkyvällä ja osallistavalla johtamisella.

Hankenin professori Janne Tienari toi sertifikaattikatsauksessaan esille esimiesten omia pohdintoja. Pohdinnoista välittyi esimiestyön haasteellisuus ja vaatimukset muuttuvassa ympäristössä. Onnistumisina ja hyvinä keinoina esimiehet olivat nostaneet suunnitelmallisuutta ja ennakointia, yhteistä dialogia, sekä mahdollistavaa jatkuvan osaaminen ja luottamuksen rakentamista. Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen, onnitteli sertifikaatin saaneita jakamalla omakohtaisen kokemuksen johtamisen menetelmien kirjosta. Johtamisopit voivat vaihtua, mutta edelleen muutostilanteessa esimiehen tehtävä on pitää organisaatio järjissään.

Neljäs EKJ-ohjelma käynnistyy marraskuun puolessa välissä. Osallistujia seuraavaan valmennusohjelmaan on tulossa reilusta kymmenestä organisaatiosta yli 80 osallistujan voimin. Lisätietoja tulevista EKJ-ohjelmista saa FCG Konsultoinnista, liiketoimintajohtaja Tommi Pataselta (tommi.patanen@fcg.fi) ja johtaja Marita  Lehikoiselta (marita.lehikoinen@fcg.fi).