Kuntaliitto tiedottaa

Kuntasektorin viitearkkitehtuureja päivitetään

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurilla kehitetään ja ylläpidetään kunnille yhteisiä kuvauksia palvelutoiminnan tukitoimintojen tavoitetilasta sekä tunnistetaan nykytilan kehittämistarpeet. Viitearkkitehtuurien tarkoituksena on tukea ja ohjata kuntien arkkitehtuurien toteutusta.

Arkkitehtuurikuvaukset sisältävät suosituksia. Niiden ohjausvaikutus perustuu toteutettujen kuvausten luomaan informaatioon, jota kunnat voivat hyödyntää kehitystyössään.

Viitearkkitehtuureja on laadittu viideltä tukitoimintojen osa-alueelta (asianhallinta ja johtaminen, taloushallinto, henkilöstöhallinto, käyttövaltuushallinta ja ydintietojen hallinta). Käynnissä oleva viitearkkitehtuurien päivitys koskee kunnan ydintietojen hallinnan (MDM) sekä käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuria.

Päivitystyö tehdään yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa vuoden 2018 aikana. Päivityksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa viitearkkitehtuurien terminologioita ja käsitteitä siten, että kuntien käytännöt, kansallisen palveluarkkitehtuurin ja JHS-päivitysten mukaiset näkökulmat ja asiat tulevat huomioiduksi.

Kuntasektorin viitearkkitehtuurit löytyvät Kuntaliiton verkkokaupasta (http://shop.kunnat.net/product_search.php) hakusanalla viitearkkitehtuuri tai avoindata.fi-palvelusivustolta (avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu). Julkaisut ovat maksuttomia.

Tagit