Maankäyttötieto

Kuntia kutsutaan mukaan maankäyttöpäätösten digitalisointiin

Kuvituskuva jossa rakennettu puro halkoo nurmikenttää

Ympäristöministeriö toteuttaa vuosina 2017–2019 yhdessä kuntien ja sidosryhmien kanssa Maankäyttöpäätökset -hankkeen, jonka tavoitteena on harmonisoida hajallaan olevaa maankäyttöä koskevaa tietoa helpommin hyödynnettäväksi. Kesällä 2018 kesällä hankkeessa käynnistetään noin vuoden mittaiset kuntapilotit, joihin ympäristöministeriö etsii kumppanuuskuntia. Hankkeeseen osallistuvat kunnat pääsevät määrittämään tietomallipohjaista asemakaavaa ja sen rajapintoja. Kunnat ilmoittautuvat mukaan ympäristöministeriön sivuilta. Hanke liittyy Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen. 

Lisätietoa Maankäyttöpäätökset hankkeesta: http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/tutustu-hankkeeseen

Ilmoittautuminen halukkaaksi pilottikunnaksi tämän linkin takaa. Hakuaika perjantaihin 9.3.2018 asti. 

Lisätietoa kuntapiloteista: http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/kuntapilotit

Pilotointi tullaan tekemään viidessä kumppanuuskunnassa ja halukkaista kunnista valitaan sopiva edustus toteuttamaan pilottiratkaisuja. Valinta tehdään keväällä ennen pilotin aloittamista. Kaikki ilmoittautuneet kunnat pääsevät halutessaan seuraamaan pilottien etenemistä.

Kuntien kokemukset huomioidaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa. Ympäristöministeriö on lähettänyt kutsun osallistua hankkeeseen kaikkiin Manner-Suomen kuntiin.

Maankäyttöpäätökset -hanke on osa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta sekä maa- ja metsätalousministeriön vetämää Paikkatietoalusta-kärkihanketta.

Miksi maankäyttötietoa harmonisoidaan?

Maankäyttöä koskeva tieto tuotetaan ja ylläpidetään eri tavoin eri kunnissa ja maakunnissa ja tiedon hajanaisuus aiheuttaa päällekkäistä työtä. Tärkeimmät maankäyttöpäätöksiä koskevat tiedot liittyvät kaavoitukseen. Kaavoituksella on suora vaikutus muun muassa kiinteistöjen arvoon, ympäristöön ja luontoon. Maankäyttöpäätökset-hankkeessa määritetään keskeisille maankäyttö- ja rakennuslain maankäyttöpäätöstiedoille yhteiset, kansainväliset velvoitteet (Inspire-direktiivi) täyttävät tietorakenteet ja jakelutavat.

Tarkempaa tietoa kuntapiloteissa tehtävästä työstä saa ympäristöministeriöstä ja kuntiin lähetettävästä kirjeestä.

Kuntaliitossa lisätietoa maankäyttötietojen kehittämiseen liittyen antaa Anne Jarva, kehittämispäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus.

Ympäristöministeriössä hankkeesta antaa lisätietoja projektipäällikkö Satu Taskinen (satu.taskinen(at)ym.fi).