Kommentointiaikaa on 28.2.2018 asti

Kuntien ja maakuntien kustannuslaskennan JHS-suositukset palautekierrokselle

Osana kunta- ja maakuntatieto-ohjelmaa kehitetyt kuntien ja maakuntien kustannuslaskennan JHS-suositukset ovat lähteneet julkiselle palautekierrokselle. Kommentointiaikaa on 28.2.2018 asti.

Suositusten ensisijainen tavoite on yhtenäistää kustannuslaskentakäytäntöjä, jotta ulkoisesti raportoitavat taloustiedot (JHS-palveluluokituksen mukaiset kustannukset) olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia.

Hyvien kustannuslaskentakäytäntöjen standardointi lisää myös organisaatioiden omaa kustannustietoisuutta ja toimii siten pohjana tuloksellisuuden parantamiselle sekä tekee palveluiden hinnoittelusta läpinäkyvää. Tämä suositus tukee siten sekä sisäistä että ulkoista laskentaa. Suositus sallii jossain määrin erilaiset kohdennustavat, kunhan lopulta päästään riittävällä tarkkuudella vertailukelpoiseen lopputulokseen, riippumatta organisaatiokohtaisista eroista.

Konkreettisella palautteellanne on suuri merkitys.

Suora linkki suositusluonnoksen JHS XXX Kuntien kustannuslaskenta kuvaukseen, aineistoon sekä palautelomakkeeseen on:

http://jhs-suositukset.netum.fi/web/guest/jhs/projects/kuntien-kustannuslaskenta-palautepyynto

Suora linkki suositusluonnoksen JHS XXX Maakuntien kustannuslaskenta kuvaukseen, aineistoon sekä palautelomakkeeseen on:

http://jhs-suositukset.netum.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-kustannuslaskenta-palautepyynto

Tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu