Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen lausunnoilla

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamiseksi. Suomen Kuntaliitto osallistui lakia uudistaneen työryhmän työhön. Työryhmän esitys tukee Suomen Kuntaliiton mielestä keskeisiltä osin tulevaisuuden sivistyskuntaa ja myös huomioi tulevan maakuntahallinnon ja muun yhteistyön merkityksen kulttuuritoiminnan järjestämisessä.

Työryhmän ehdotus korvaisi nykyisin vuodelta 1992 peräisin olevan lain kuntien kulttuuritoiminnasta. Nykyisessä laissa on lyhyesti kunnan tehtävät kulttuuritoimen alalla, kulttuuritoiminnan määrittely sekä säädökset valtionosuudesta ja -avustuksesta.

Kuntien kulttuuritoiminta sisältyy peruspalvelujen valtionosuuteen. Tälle vuodelle peruspalvelujen valtionosuusprosentti oli 25,34 (kunnille maksettava osuus). Valtionosuudella rahoitetaan kuntien yleisen kulttuuritoimen valtionosuuden ohella sosiaali- ja terveydenhuolto, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, asukaskohtainen taiteen perusopetus sekä yleisen kirjaston toiminta. Kuntien yleisen kulttuuritoiminnan laskennallinen osuus kokonaisuudesta on nykytasolla alle 1 euro/asukas. Kuntien vuosittaiset nettokäyttökustannukset ovat vastaavasta toiminnasta 112 miljoonaa euroa eli keskimäärin 20 euroa/asukas.

Työryhmän esitys tarkentaisi kuntien kulttuuritoiminnan tehtäviä, lisäisi lakiin kulttuuritoiminnan tavoitteet, valtion viranomaisten tehtävät, kehittämistehtävän, kunnan asukkaiden osallistumisen, yhteistyön sekä tiedon tuottamisen ja arvioinnin.

Lakiuudistus tehdään nykyisen valtionrahoituksen puitteissa ja niin ettei se lisää kunnan tehtäviä kulttuuritoiminnassa hallitusohjelman mukaisesti. Tämä myös siksi, koska uusi tehtävä tai vanhan tehtävän laajennus vaatisi 100 %:n valtionosuurahoituksen (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, 55§).

Työryhmän esitys uudeksi laiksi antaisi kunnille edelleen mandaatin itse määritellä kulttuuritoimintaa koskevat painotukset sekä tuotanto- ja toimintatavat, joilla kulttuuritoimintaa kunnassa järjestetään, joko kunnan itsensä toimesta tai esimerkiksi yhteistyössä kuntien tai muiden toimijoiden kanssa tai hankkimalla palveluja yksityiseltä. Osaamisen hyödyntämisessä kunnat voivat hyödyntää omaa tai esimerkiksi hankittua osaamista tarpeen mukaan.

Kulttuuritoimintaa ei lainsäädännöllä yksiselitteisesti määritellä ja pääosa sen rahoituksesta tulee kunnilta jatkossakin. Koska kulttuuritoiminta määrittyy ja painottuu paikallisesti, on myös tarvittavan osaamisen määrittely jätettävä kuntien päätettäväksi ja mahdollistettava myös kunnan muiden toimialojen kuten museot, kirjastot tai vapaa sivistystyö osaamisen, tilojen ja palveluiden hyödyntämismahdollisuudet kulttuuritoiminnan saatavuuden turvaamisessa.

Lausuntoaikaa on 28.6. asti. Lausuntopyyntö löytyy: www.lausuntopalvelu.fi

Tagit
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri