Kuntien sote-toimitilojen vuokraamisen valmistelu jatkuu

Kuntien ja maakuntien vuokrasuhdetta määrittelevä asetus on ollut lausunnolla kahteen otteeseen. Asetus oli lausuttavana ensimmäisen kerran keväällä 2017 ja toisen kerran nyt viime keväänä 2018, jolloin lausuntopyyntöön annettiin 41 vastausta. Valtiovarainministeriössä laaditaan lausuntoyhteenvetoa ja valmistelua jatketaan syksyn mittaan. Päivitetyn asetuksen julkaisemisen ajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa.

Maakuntien tilakeskus Oy keräsi kuntien ja kuntayhtymien sote-toimitilojen ja muiden maakunnalle vuokrattavien tilojen tietoja viime ja tänä vuonna. Maakuntien tilakeskus laski ja julkaisi maakuntien alustavat tilavuokratiedot kuntien ja kuntayhtymien ilmoittamien tilatietojen pohjalta viime keväänä. Kuntakohtaisten laskelmien julkaiseminen odottaa vielä työn alla olevan valtioneuvoston asetuksen valmistumista.

Maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulu muuttui viime kesänä. Muuttunut aikataulu merkitsee mm. sitä, että valmisteluaikaa on tullut lisää. Lisäaika on mahdollista hyödyntää päivittämällä, täydentämällä ja korjaamalla maakunnalle vuokrattavien tilojen tietoja.

Maakuntien tilakeskus Oy avaa lokakuun alkupuolella Optimaze-tilatietojärjestelmän. Tähän järjestelmään kunnat voivat täydentää vapaamuotoisesti maakunnalle vuokrattavien toimitilojen tietoja. Maakuntien tilakeskus Oy julkaisee lokakuussa ohjeistusta tilatietojen päivittämiseen liittyen.

On kunnan edun mukaista, että vuokrattavien toimitilojen tiedot ovat oikein. Vuokraamista säätelevän asetusluonnoksen mukaan vuokrattavien kohteiden pääomanvuokran tuotto lasketaan kohteen teknisen arvon pohjalta. Tekninen arvo voi olla kunnan ilmoittama tai sitten tekninen arvo muodostetaan laskennallisesti huomioiden mm. kohteeseen tehtyjä investointeja. Kunnan edun mukaista olisikin, että järjestelmässä olisi kohteista oikean suuruinen tekninen arvo suoraan kunnan ilmoittamana tai sitten kunta ilmoittaisi vuokrattavan kohteen tekniseen arvoon vaikuttavat investoinnit mahdollisimman kattavasti laskennallisen teknisen arvon muodostamista varten.

Maakuntien tilakeskus Oy:n alustavien suunnitelmien mukaan ensi vuoden maaliskuussa kunnille toimitettaan täydennettyjen tilatietojen ja valtioneuvoston asetuksen perusteella laskettujen vuokrien tiedot. Lopulliset vuokratiedot julkaistaisiin keväällä 2019. 
 

Lue myös Maakuntien tilakeskuksen uutinen Kuntien tilatietoja täydennetään lokakuussa

Tagit
Jussi Niemi

Jussi Niemi

Tilapalvelupäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden ja omistajaohjauksen kehittäminen
  • Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen ohjaus
  • Kuntien toimitiloihin ja rakennuttamiseen liittyvä edunvalvonta