Ohjeistusta Kansallisarkistolta

Kuvantamistutkimusten ja potilastietojen säilyttäminen

kuvantaminen

Kuvantamistutkimusten kuva-aineistot säilytetään toistaiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot velvoitetaan tallentamaan tutkimuksen ja hoidon yhteydessä syntyneet kuvantamistutkimusten kuva-aineistot 31.12.2019 mennessä kuva-aineistojen arkistoon (STM asetus 1257/2015). Kansallisarkisto on tekemässä kuvantamistutkimuksia koskevaa arvonmääritystä ja tulee antamaan myöhemmin niitä koskevan seulontapäätöksen. Tällä hetkellä kuva-aineistojen säilytysaikaa ohjaa STM:n potilas-asiakirjan liite (298/2009), minkä mukaan kaikki kuva-aineistot ovat määräajan säilytettäviä, lyhimmillään 12 vuotta. Kuitenkin tätä pidetään liian lyhyenä aikana. 

Vanhojen potilastietojen pysyvä säilytys Kanta-arkistossa

Kansallisarkisto on tehnyt aikaisemmin päätöksen (6.7.2015), missä on määrätty pysyvään säilytykseen myös kaikki sähköisesssä muodossa potilastiedon arkistoon siirrettävät vanhat potilastiedot. Kansallisarkisto huomauttaa, että vanhoja potilastietoja ei tule hävittää, ennenkuin on varmistettu, että ne on siirretty Kanta-arkistoon ja niiden laatu on varmistettu.  Katso tarkemmin Kansallisarkiston tiedote  25.9.2015 Potilastietojen sähköinen säilyttäminen Kelan Potilastiedon arkistossa  sekä Arkistolaitoksen päätös 6.7.2015

 

Lisätietoja sekä kuvantamistutkimusten että vanhojen potilastietojen arkistoinnista löydät Kansallisarkiston tiedotteesta 14.2.2018

 

 

Tagit