Lape-selvityshenkilöiden ehdotukset oikean suuntaisia

Tänään on luovutettu selvitys (”Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi”) lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä ministeri Grahn-Laasoselle sekä ministeri Saarikolle. Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö asettivat 6.6.2017 Olli-Pekka Heinosen (puheenjohtaja), Anna-Kaisa Ikosen, Matti Kaivosojan ja Timo Reinan selvityshenkilöiksi.
Tehtävänä oli kartoittaa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) liittyvän sivistys- ja opetustoimen ja sote-palveluiden yhdyspintoja ja verkostojohtamisen malleja sekä tehdä ehdotuksia ohjauksesta ja toimintakulttuurin uudistamisesta, joilla lapsi- ja perhelähtöisyys palveluissa varmistetaan uudessa toimintaympäristössä.

Selvityshenkilöt ovat tehneet ehdotuksia mm. kunnan ja maakunnan välisen yhteistyön vahvistamiseksi (ehdotukset 4-8). Selvityshenkilöt esittävät, että jokaiseen maakuntaan muodostetaan maakunnan ja kuntien yhteinen LAPE-yhteistyöryhmä viimeistään vuoden 2019 aikana osana maakuntalakiesityksen mukaista maakuntien ja kuntien neuvottelumenettelyä. Ryhmä muodostettaisiin lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vastaavista johtajista, jotka kunnassa ovat pääsääntöisesti sivistystoimesta vastaavia johtajia.

Maakunnan ja kuntien välisen yhteistyön edistämiseksi selvityshenkilöt esittävät myös, että yhteistyönä laaditaan yhteinen palvelu- ja hyvinvointilupaus ja suosittelevat, että tehdään yhteinen LAPE-sopimus. Selvitysmiehet esittävät myös yhteisen tilastrategian luomista.

Kuntaliiton näkökulmasta kunnan ja maakunnan välisen yhteistyön vahvistamiseksi tehdyt ehdotukset ovat oikean suuntaisia ja kannatettavia. Kuntien sivistystoimen johtajat ja maakuntien muutosjohtajat ovat todenneet, että kunnan ja maakunnan välisen yhteistyön onnistuminen edellyttää jonkinlaista yhteistä alustaa. Kuntien sivistystoimen ja maakunnan välinen yhteistyörakenne tulisi luoda jo maakuntien valmistelutyön aikana. Olisi hyvä, että kaikissa maakunnissa olisi yhteistyöryhmä, jossa lasten ja perheiden palveluista vastaavat olisivat edustettuina. Kuitenkin kukin maakunta ja kunnat rakentaisivat yhteistyön muodot ja sisällöt omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan.

Selvityshenkilöiden raportti pitää sisällään laajan koonnin kunnan ja maakunnan välisistä yhdyspinnoista sekä lukuisia ehdotuksia, joista on hyvä käynnistää laajempikin keskustelu. Kuntaliitto haluaa omalta osalta edelleenkin edistää kuntien ja maakuntien välistä vuoropuhelua siten, että asiakkaan näkökulmasta palveluprosessit olisivat mahdollisimman saumattomat.
 

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 8/2018 :

Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi - Selvitys lapsi - ja nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä

Tagit