Lausuntopyyntö

Lausuntoa pyydetään: laki saavutettavista verkkopalveluista

Kuvassa kädet joka yrittää ydistää kahdet palat

EU:n saavutettavuusdirektiivi koskee laajasti koko julkishallinnon verkkopalveluja ja mobiilisovelluksia. Direktiivin pohjalta valmisteltu lakiluonnos digitaalisten palveluiden tarjoamisesta on nyt lausuntokierroksella lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta. Lain myötä direktiivi pannaan täytäntöön Suomen lainsäädännössä. Luonnoksen on valmistellut työryhmä valtiovarainministeriön johdolla. Lausuntoaikaa on 1.3.2018 asti.

Jotta eri näkökulmat tulevat huomioiduksi, on tärkeää, että kuntakentällä tutustutaan esitykseen ja annetaan tarvittaessa oma lausunto. Lain soveltamisalaan kuuluu kuntien ja kuntayhtymien lisäksi kuntien yhtiöt ja energia-alan yhtiöitä. Kunnat voivat myös toimittaa omat näkemyksensä Kuntaliittoon, jolloin ne huomioidaan Kuntaliiton lausunnon valmistelussa joko osana lausuntokokonaisuutta tai erillisenä koosteena.

Ehdotettavalla lailla pyritään edistämään digitaalisten palvelujen laadukasta ja tietoturvallista tarjoamista julkisella sektorilla sekä saavutettavuusvaatimuksilla parantamaan yhteiskunnan erityisryhmien edellytyksiä selvitä omatoimisesti julkisen sektorin digitaalisten palvelujen käytöstä.

Laissa säädetään keinoista, joilla digitaalisten palvelujen saavutettavuutta edistetään. Lisäksi ehdotuksessa säädetään viranomaisten sekä muiden julkista hallintotehtävää hoitavien velvollisuudesta järjestää digitaaliset palvelut hallinnon asiakkaille sekä järjestämiseen liittyvistä velvollisuuksista.

Kuntaliiton yhteyshenkilö saavutettavuusdirektiiviin liittyen on erityisasiantuntija Mattias Lindroth. Kuntaliiton lausunnon valmistelusta vastaa kehityspäällikkö Outi Lehmijoki.

Lisätietoja saavutettavuusdirektiivin toimeenpanosta tai työryhmän työskentelystä voi kysyä suoraan valtiovarainministeriöstä työryhmän puheenjohtaja, erityisasiantuntija Markus Rahkolalta, markus.rahkola(at)vm.fi sekä erityisasiantuntija Tomi Voutilaiselta, tomi.voutilainen(at)vm.fi sekä hankekoordinaattori Sanna Juutiselta, sanna.juutinen(at)vm.fi.

  • Lausuntoon liityvät materiallit löytyvät Lausunto.fi -palvelusta: avaa lausuntopyynnön sivu
  • Voit antaa kommentteja lakiluonnoksesta Kuntaliitolle verkkolomakkeen kautta (huomioidaan Kuntaliiton lausunnossa tai erillisenä koosteena): avaa lomake
Tags
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Asiantuntija
Ruotsinkieliset asiat -yksikkö, Ruotsinkieliset asiat
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Vastuualueet
  • kuntien verkkopalveluiden saavutettavuuteen liittyvä edunvalvonta, edistäminen ja neuvonta
  • digitalisaation ja tiedonhallinnan kehittäminen ja edistäminen
  • kaksikielisyys ja kansalliskielet
  • Kuntaliiton ja Kommuntorgetin verkkopalveluiden kehittäminen