Liikehdintää laajakaistan äärellä

Harvaan asutun maaseudun parlamentaarinen työryhmä tuli 4.4.2018 näyttävästi esiin kahdella teemalla: heikolla tiestöllä ja laajakaistatarpeella. Maaseudun asioista kiinnostuneista kansanedustajista koottu ryhmä pääsi kannanotollaan aina MTV3:n valtakunnallisten uutisten ensimmäiseksi uutisaiheeksi.

Ryhmän tavoitteena laajakaistan osalta on, että ”ministeriötasolla valmistellaan suunnitelma, jolla ulotetaan nopeat, symmetriset ja tasalaatuiset yhteydet koko maahan kansallisten ja EU-tavoitteiden mukaisesti, sanoo työryhmän puheenjohtajana toimiva, kansanedustaja Anne Kalmari.” Huoli ei ole aiheeton, sillä Suomi sijoittuu sijalle 27 kaikista 28:sta EU-jäsenmaasta, kun arvioidaan maaseudun nopeiden kiinteiden tietoliikenneyhteyksien kattavuutta. Tavoitteeksi työryhmä asettaa sen, että valtio edistää julkisin tuin tapahtuvaa laajakaistarakentamista vuoden 2020 jälkeen, jolloin Nopea laajakaista-hanke päättyy. Tietoliikenneyhteyksien tarpeellisuutta työryhmä perustelee sillä, että ne luovat perustan kansalaisten ja alueiden yhdenvertaisuudelle. Niiden katsotaan olevan perusinfrastruktuuria.

Työryhmä näkee, että hyväkuntoisella tiestöllä sekä kattavalla tietoliikenneinfrastruktuurilla on kummallakin merkittävä vaikutus kansalliseen, alueelliseen kuin myös paikalliseen talouteen. ”Parlamentaarinen työryhmä katsoo, että tieluokitusta nostetaan siellä, missä se on elinkeinoihin perustuen tarkoituksenmukaista ja, että talvikunnossapidon rahoitusta lisätään 20 prosentilla, mikä merkitsee noin 8,8 miljoonaa euroa, kertoo työryhmän varapuheenjohtajana toimiva, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä.”

Asioiden käsittelyä viedään parlamentaarisella tasolla eteenpäin, sillä luvassa on työryhmän järjestämä seminaari eduskunnassa 13.6.2018. Voimme odottaa yksityiskohtaisempia toimenpide-esityksiä, joilla pyritään vaikuttamaan harvaan asuttujen alueiden infrastruktuuriin sekä elinkeinoihin ja yrittämiseen.

Maaseutupolitiikan INFRA-verkosto (Kuntaliitto) ja Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) järjestivät Laajakaistaseminaarin 14.3.2018 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. Siellä käsiteltiin laajakaistaa niin kunnan, valtion, maaseutupolitiikan, paikallisten toimijoiden kuin tutkimuksenkin kannalta. Tilaisuuden tallenne on nähtävillä alla olevan linkin kautta. https://www.kunta.tv/laajakaistaseminaari/

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistelemassa kansallista digitaalisen infrastruktuurin strategiaa. Siinä asetetaan Suomelle laajakaistatavoite vuodelle 2025 ja esitellään ne tavat, joilla tavoite saavutetaan. Strategia koskee valokuiturakentamisen eteenpäin viemistä. Siinä annetaan myös taajuuspoliittiset linjaukset 5G:n käyttöönottamiseksi. Maaseutupolitiikalla on näkemys, jonka mukaan 5G ei yksistään riitä ratkaisemaan maaseudun tietoliikenneyhteyksien tarvetta. Vain kiinteällä laajakaistaverkolla voidaan luoda tarpeeksi luotettavat ja laadukkaat yhteydet yritysten, viranomaisten ja kansalaisten käyttöön.

Laajakaistan äärellä eletään merkittäviä aikoja. Nyt tehdyt selvitykset, kannanotot ja laajakaistarakentamisen edistämiseksi tehdyt ponnistukset luovat parhaimmillaan maaseudulle uutta työtä ja elinvoimaa sekä takaavat yhdenvertaisuuden asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Uusi laajakaistaan keskittyvä laajakaistainfo.fi tarjoaa tietoa eri laajakaistatekniikoista, saatavilla olevasta rahoituksesta, laajakaistan saatavuudesta sekä huippunopeiden yhteyksien hyödyistä. Sivu on tarkoitettu niin yhteyksien rakentajille, päättäjille kuin kuluttajillekin. Sivun takana ovat LVM, Viestintävirasto, MMM sekä Maaseutuvirasto. Se on osa EU:n laajuista BCO-verkostoa, jonka tavoitteena on jakaa hyviä käytänteitä laajakaistan rakentamisesta.

Lisätietoa:

Tagit