Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädäntöä kehitetään

Ympäristöministeriö on 12.2.2018 asettanut luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamisen vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädäntöä valmistelevalle hankkeen ja hankkeelle ohjausryhmän. Ohjausryhmän toimikausi on 1.3.2018 - 31.3.2019.

Hankkeen tavoitteena on kehittää lainsäädäntöä ottaen huomioon perustuslain ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Ohjausryhmän tehtävänä on valmistella esitys luonnonsuojelulaissa rauhoitettujen lajien aiheuttamisen vahinkojen korvaamista koskevista lainsäädännöllisistä linjauksista ja toteuttamisvaihtoehdoista.

Työryhmässä Kuntaliittoa edustaa lakimies Minna Mättö ja varajäsenenä ympäristöpäällikkö Miira Riipinen. Jäseniä työryhmässä on keskeisistä ministeriöistä, ELY-keskuksista, useista etujärjestöistä sekä tutkimuslaitoksista.

Kuntaliiton tavoitteena työryhmässä on tuoda esiin erilaisten kuntien näkökulma valmisteltaviin kysymyksiin.

Ympäristöministeriö tilasi selvityksen luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämisestä Itä-Suomen yliopiston ja Linnunmaa Oy:n konsortiolta. Tehtyä selvitystä on tarkoitus hyödyntää esityksen valmistelussa.

Katso selvitys: Laakso, Tero ym.: Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja 24/2017.

 

Tagit
Minna Mättö

Etunimi
Minna
Sukunimi
Mättö
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2037
Kännykkä
+358 50 308 1487
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
  • luonnonsuojelulainsäädäntö
  • liikenteen lainsäädäntö
  • asumisen lainsäädäntö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö
Miira Riipinen

Etunimi
Miira
Sukunimi
Riipinen
ympäristöpäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2106
Kännykkä
+358 40 824 4401
Vastuualueet
  • Kuntien ympäristöhallinnon kehittäminen ja seuranta
  • Kuntien ympäristönsuojelun edistäminen
  • Vesien- ja luonnonsuojelu
  • Ilmastonmuutos
  • Kiertotalous
  • Kestävä kehitys
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Twitter-tili