Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkosto on käynnistynyt

Muutostukileima

 

Suomen Kuntaliitto ja Sosiaalialan osaamiskeskusten ESR-rahoitteinen ProSOS - Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -kehittämishanke käynnistivät yhteistyössä valtakunnallisen Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkoston. Verkoston ensimmäinen tapaaminen järjestettiin 14.2.2018 Kuntatalolla. Verkoston toiminta on osa Kuntaliiton muutostukea kunnille ja tuleville maakunnille.

Verkoston toimintaan on kutsuttu mukaan kaikkien maakuntien itse nimeämät maakuntavalmisteluun aikuissosiaalityön näkökulmasta osallistuvien asiantuntijoiden edustajat. Kaikki maakunnat ovat ilmoittaneet osallistuvansa verkoston toimintaan. Alun perin yhteisen verkottumisen, kehittämisen ja aikuissosiaalityön roolin kirkastamisen tarve tulevissa palvelurakenteissa on noussut esiin aikuissosiaalityön asiantuntijoilta, kehittäjiltä ja johtajilta. Aikuissosiaalityön rooli ja näkyvyys on sote- ja maakuntavalmistelussa ollut tähän saakka melko vähäinen. Lisäksi perustoimeentulotuen Kela-siirto on asettanut aikuissosiaalityön uudenlaisten haasteiden eteen, kun siirto on haastanut vanhat perinteiset tekemisen tavat ja asiakkaiden sisääntulokanavat. 

Ensimmäisessä verkostotapaamisessa innostunut tunnelma

Ensimmäiseen verkoston tapaamiseen osallistui lähes 40 aikuissosiaalityön asiantuntijaa 16 tapaamiseen mukaan ilmoittautuneesta maakunnasta. Mukana tapaamisessa oli myös useita edustajia sosiaali- ja terveysministeriöstä, ProSOS -hankkeen hankehenkilöstöä sekä Kuntaliiton sosiaalialan asiantuntijat.

Tapaamisen tavoitteena oli osallistujien tarpeista lähtien yhdessä jäsentää verkoston toimintaa ja tulevien tapaamisten teemoja ja tapoja, aloittaa tulevaisuuden aikuissosiaalityön vision rakentaminen sekä tarjota osallistujille mahdollisuus verkottua keskenään yli maakuntarajojen ja vertailla valmistelutilannettaan muiden maakuntien kanssa.

Koko päivän kestäneessä tapaamisessa asiantuntijakeskustelut ja työryhmätyöskentelyt olivat vilkkaita ja henki innostunut. Osallistujat kokivat, että tällaiselle verkostolle on selkeä tarve. Tapaamistapoina verkosto käyttää jatkossa sekä pidempiä koko päivän yhteistapaamisia, jotka keskittyvät yhdessä työskentelyyn että lyhyempiä Skype for Businessin avulla toteutettuja lyhyempiä etäkokouksia tiedon jakamiseksi ja vertaistuen saamiseksi valmistelutyöhön. Seuraava etäyhteyksin toteutettava verkostotapaaminen on maaliskuussa.

Lisätietoa Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkostosta löydät tästä linkistä

Lisätietoa ProSOS -hankkeesta löydät tästä linkistä
 

Lisätietoja:

hankejohtaja Jutta Paavola, ProSOS -hanke, jutta.paavola@seamk.fi, puh. 040 868 0888
erityisasiantuntija Ellen Vogt, Kuntaliitto, ellen.vogt@kuntaliitto.fi, puh. 044 313 0170

 

 

Kuntaliitto-PROSOS-eu-vipuvoimaa-logot

 

 

Tagit
Ellen Vogt

Etunimi
Ellen
Sukunimi
Vogt
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2346
Kännykkä
+358 44 313 0170
Vastuualueet
  • toimeentulotuki ja sosiaaliturva
  • aikuissosiaalityö, sosiaalinen luototus
  • kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
  • päihde- ja mielenterveyspalvelut
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi