Kysely: Maakuntien osallisuusjärjestelmien valmistelu etenee

Maakunnat lupaavat asukastilaisuuksia

Kaikki 18 tulevaa maakuntaa aikovat järjestää asukkaiden keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja. Myös palvelujen yhteissuunnittelua asiakkaiden kanssa suunnitellaan. Osallisuusvalmisteluja kartoitettiin maakuntien valmistelijoille suunnatulla kyselyllä tammi-helmikuun vaihteessa.

Kuntaliiton projekti ”Asukkaat maakunta- ja sote-uudistuksen keskiöön” (AKE) tukee tulevien maakuntien osallisuusjärjestelmien valmistelua. Kyselyllä päivitettiin valmistelutilannetta ja etsittiin koulutusta ja työstämistä kaipaavia teemoja. AKE-projekti on valinnut kahdeksan pilottimaakuntaa, joissa järjestetään tämän vuoden aikana työpajat osallisuuden menetelmien kehittämiseksi.

Kyselyn mukaan lähes kaikissa maakunnissa osallisuussuunnitelman valmistelu on käynnistynyt. Etelä-Pohjanmaalla on saatu valmiiksi valmisteluvaiheen osallisuussuunnitelma. Ensi vaiheessa maakunnat keskittyvät valmisteluvaiheen viestintään ja vuorovaikutukseen, mutta samalla valmistellaan tulevan maakuntalain mukaisia osallistumisen muotoja.

Sidosryhmät mukana

Osallisuussuunnitelmaa valmistellaan maakunnissa laajalla sidosryhmäyhteistyöllä, jossa ovat mukana etenkin alueiden järjestöt ja yhdistykset. Monessa maakunnassa on perustettu erillinen osallisuustyöryhmä, joka on ollut vahvasti osallisuussuunnitelman valmistelussa mukana.

Lakisääteisten vaikuttamistoimielinten valmistelu on myös hyvässä vauhdissa. Maakunnallisia neuvostoja ja asukasraateja on jo koottu ainakin Keski-Pohjanmaalla. Asukas- ja järjestötapaamisia on järjestetty ja suunnitellaan edelleen.

Monen maakunnan vastauksissa korostuu ensi vaiheessa viestinnän tehostaminen. Myös henkilöstöviestintä ja vielä hajallaan olevan henkilöstön mukaan saaminen valmisteluun koetaan tärkeäksi. Maakunnat ovat tuottaneet henkilöstön infokirjeitä, videoita ja muuta aineistoa sosiaaliseen mediaan sekä yhdistyvien organisaatioiden intra-sivuille. Myös ulkoisia verkkosivuja käytetään vuorovaikutukseen kannustamiseen.

Muutostukea tarvitaan

Valmistelutyönsä tueksi maakunnat toivovat osallisuuteen liittyviä työpajoja, kirjallisia oppaita, ohjeita ja muita materiaaleja. Myös hyvien toimintamallien jakaminen maakuntien kesken koetaan tärkeänä muutostuen muotona.

AKE- projektin pilottimaakunnat toivovat työpajoihin muun muassa päätösosallisuuden kehittämistä maakunnan hallintomalleihin, järjestöyhteistyön rakentamista sekä malleja palvelujen kehittämiseen ja talouden suunnitteluun yhdessä asukkaiden kanssa.

Tagit
Päivi Kurikka

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Kurikka
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2509
Kännykkä
+358 50 301 9068
Vastuualueet
  • Kuntademokratia ja kuntalaisten osallistuminen
  • Kumppanuustoiminta, kuntien ja järjestöjen yhteistyö
  • Kuntademokratiaverkosto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Demokratiatiimi