Kuntaliiton terveiset eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle:

Maakunnille korvattava muutosvaiheen kustannukset ja uudistuksen kuntatalousvaikutukset tulee arvioida ennen lakien hyväksymistä

Lausunto valtiovarainvaliokunnalle 6.4.2018

Kuntaliitto oli 6.4.2018 eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kuultavana maakunta- ja sote-uudistuksen taloudellisista vaikutuksista kuntiin ja maakuntiin.

Kuntaliitto pääviesti valiokunnassa oli, että maakuntien heikko itsehallinto ei mahdollista parhaita taloudellisia ratkaisuja. Verotusoikeuden puute, valtakunnallisten palveluyhtiöiden pakollinen käyttäminen, maakuntaindeksiin perustuva rahoituksen taso sekä vahva valtion ohjaus eivät mahdollista sellaisia uusia ratkaisuja, että kolmen miljardin euron säästötavoite olisi todennäköisesti saavutettavissa.

Maakunnille aiheutuu sen sijaan perustamaisvaiheessa monenlaisia väliaikaisia ja kertaluonteisia kustannuksia, joita ei käytännössä ole huomioitu uudistuksen valmistelussa. Uudistuksen alkuvaiheessa maakunnalle siirtyvän henkilöstön palkkausjärjestelmää joudutaan sovittamaan yhteen. Maakunnat joutuvat suunnittelemaan ja organisoimaan hallintonsa ja siihen liittyvät menettelyt ennen, kun se voi ottaa vastaan järjestämisvastuulleen kuuluvia tehtäviä. ICT-muutoskustannuksia syntyy kuitenkin todennäköisesti myös toiminnan aloittamisen jälkeen. Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä tukien ja etuuksien perusteena olevien maksujen kriteerit tulee yhtenäistää maakunnan sisällä.

Kuntien talouden osalta Kuntaliiton pääviesti valiokunnassa oli, että uudistuksen dynaamiset vaikutuksen kuntien talouteen on arvioitava tarkemmin ja haittavaikutukset on kompensoitava kunnille. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota kuntien investointi- ja velanhoitokykyyn, sopeutustoimien käytännön mahdollisuuksiin sekä huolehtia henkilöstön riittävyydestä. Uudistuksesta johtuvat muutoskustannukset tai ylimääräiset kustannukset on kompensoitava kunnille. Lisäksi Kuntaliito huomautti, että kuntien omaisuusjärjestelyjen kompensaatiomalli on puutteellinen.

Tagit