Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus

Maakunta- ja sote-uudistus on edennyt sosiaali- ja terveysvaliokunnasta perustuslakivaliokuntaan. Perustuslakivaliokunnan tarkempi käsittelyaikataulu ei toistaiseksi ole tiedossa.

Perustuslakivaliokunnan lausunto tulee vielä sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn. Selvää on, että uudistusta koskevat lait voivat tulla eduskunnan täysistuntoon hyväksyttäväksi vasta kevättalvella 2019.

Ehdotusten sulattelu vaati sosiaali- ja terveysvaliokunnalta runsaasti aikaa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan työ meni pitkäksi. Venyneeseen käsittelyaikatauluun nähden oli ehkä yllätys, että valiokunnan mietintöluonnoksissa hallituksen esitykseen tehdyt muutosehdotukset olivat pitkälti samat kuin ne, joita sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö olivat valiokunnalle ehdottaneet jo viime kesäkuussa antamassaan vastineessa.

Perustuslakivaliokunta käsittelee lakiesitykset

Suurimmat haasteet perustuslakivaliokunnan työssä tulevat todennäköisesti liittymään maakuntien rahoitukseen ja valinnanvapausmallin notifioinnin tarpeeseen EU:ssa. Hallitus ja sosiaali- ja terveysvaliokunta eivät edelleenkään näe notifiointia tarpeellisena.

Maakuntien tiukkaa perusrahoitusta ei myöskään ole helpotettu. Perusrahoitusta täydentäviä rahoitusmekanismeja sen sijaan on kehitetty. Myös henkilötietojen käsittelyn suojaan saattaa edelleen liittyä ongelmia, mutta niillä ei ole merkittävää poliittista ulottuvuutta.

Tagit