Maakunta- ja sote-uudistus edellyttää selkeämpää tietojärjestelmämuutosten priorisointia

Kuntaliiton yhteydessä toimivan AKUSTI-foorumin teettämässä selvityksessä kartoitettiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin lähivuosina kohdistuvia pakollisia muutosvaatimuksia. Selvityksen johtopäätöksenä todettiin, että kaikkien tiedossa olevien vaatimusten toteuttaminen muutoksessa olevien organisaatioiden tietojärjestelmiin samanaikaisesti maakunta- ja sote-uudistuksen kanssa on lähes mahdoton tehtävä. Sote-organisaatioiden ja tietojärjestelmätoimittajien resurssit eivät kaikkialla vaikuttaisi riittävän kaikkien tiedossa olevien asiakas- ja potilastietojärjestelmien muutoskohteiden toteuttamiseen, joita selvityksessä tunnistettiin yli 40 kpl.

Selvityksen johtopäätöksenä esitetään, että maakunta- ja sote-uudistuksen edellyttämien muutosten turvaamiseksi, tulisi pystyä minimoimaan muita samanaikaisesti toteutettavia pakollisia muutoksia kansallisella priorisoinnilla sekä mm. siirtymäaikojen pidentämisellä. Lisäksi tulisi välttää muutoksia uudistuksen yhteydessä väistyviin tietojärjestelmiin, esimerkiksi siirtämällä näitä toteutettavaksi tietojärjestelmien uusimisen yhteydessä. Selvityksessä nostettiin lisäksi esiin ehdotuksia priorisoinnin periaatteiksi, yhteisen tilannekuvan vahvistamiseksi sekä yhteistyön tiivistämiseksi.

AKUSTI foorumin tilaaman selvityksen toteutti Salivirta & Partners Oy 12/2017 - 3/2018 välisenä aikana analysoimalla voimassaolevan lainsäädännön ja annettujen hallituksen esitysten vaikutuksia sekä haastattelemalla maakuntavalmistelun ja nykyisten sote-organisaatioiden avainhenkilöitä sekä yleisimpien asiakas- ja potilastietojärjestelmien toimittajia. Selvityksen yhteydessä tunnistettiin, että maakuntien valmistelutilanteet eroavat toisistaan, jonka johdosta esiin nousseet riskit koskettavat maakuntia ja nykyisiä sote-organisaatioita eri tavoin.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvien muutosten priorisointiin liittyvä valmistelu on käynnistynyt STM:n johdolla ja työn tueksi AKUSTI-foorumi on kartoittanut maakuntien sote-tietojärjestelmävalmistelun vastuuhenkilöitä.

Tagit
Karri Vainio

Etunimi
Karri
Sukunimi
Vainio
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2374
Kännykkä
+358 50 387 1620
Vastuualueet
  • Sote-rakenneuudistus
  • Sähköinen tiedonhallinta ja tietojärjestelmäratkaisut
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Tieto- ja talous
Twitter-tili