Kommentointiaikaa on 19.3.2018 asti

Maakuntatalouden suunnittelun, kirjanpidon, seurannan ja raportoinnin JHS-suositukset toiselle palautekierrokselle

Osana kunta- ja maakuntatieto-ohjelmaa kehitetyt maakuntien JHS-suositukset ovat lähteneet toiselle palautekierrokselle. Kommentointiaikaa on 19.3.2018 asti. Näissä suosituksissa kuvataan tulevien maakuntien keskeisimmät talouden seurantaa ja ulkoista raportointia määrittävät ohjeet kuten: maakuntien tililuettelomalli, talousarvio ja -suositus sekä taloustietojen raportointi. Myöhemmin on tulossa toiselle palautekierrokselle myös maakuntien palveluluokitusta ohjaava suositus.

Tällä toisella palautekierroksella pyydetään palautetta ensimmäisen kierroksen palautteiden pohjalta tehtyihin muutoksiin eli suositusluonnosten päivitettyihin versioihin.

Suora linkki suositusluonnosten JHS XXX Maakuntien tililuettelo, JHS XXX Maakuntien talousarvio ja –suunni- telma sekä JHS XXX Maakuntien taloustietojen raportointi palautesivustolle on: 

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-tililuettelo-talousarvio-ja-taloustietojen-raportointi/toisen-vaiheen-palau

Tagit