Maakunta- ja sote-uudistus

Maakuntien muutoskustannukset yli puoli miljardia euroa vuosina 2018 – 2019

Maakuntien kustannusarviot 2018

Maakuntien uusimpien arvioiden mukaan esivalmistelun ja väliaikaishallinnon kustannukset ovat vuonna 2018 yhteensä 58 miljoonaa euroa ja ICT-kustannukset yhteensä 127 miljoonaa euroa. Yhteensä muutoskustannukset vuonna 2018 ovat siis noin 185 miljoonaa euroa.

Maakuntien ICT-kustannusarvio 2018

Valtion rahoitusta on voimassaolevan talousarvion mukaan luvassa 111-141 miljoonaa euroa. Tästä esivalmisteluun ja väliaikaishallintoon osoitetaan 40 miljoonaa euroa ja ICT-kustannuksiin 70-100 miljoonaan euroa. Lisäksi vuodelta 2017 maakunnilta on siirtymässä yhteensä noin 20 miljoonaa euroa vuoden 2018 esivalmisteluun. 

Kustannukset 2018-2019

Vuoden 2019 kustannusarvioiksi maakunnat arvioivat tässä vaiheessa 118 miljoonaa euroa ja ICT-kustannuksiksi 248 miljoonaa euroa. Kaikkiaan maakuntien kustannusarvot vuosille 2018-2019 ovat noin 551 miljoonaa euroa, josta ICT-kustannusten osuus on lähes 70%. Valmistelutyön ja lainsäädännön keskeneräisyydestä johtuen kustannusarvioihin liittyy vielä lukuisia epävarmuustekijöitä.

Valmistelukustannusten kasvua vuodesta 2018 vuoteen 2019 selittää suurimmaksi osaksi henkilöstökustannukset, jotka yli kaksinkertaistuvat. Lisäkustannuksia muodostuu myös yhtiöiden perustamisestä ja toimielinten kustannuksista.

Tagit