Muutostuki maakunta- ja sote-uudistuksessa

Maakuntien sote-valmistelun tueksi asiakirjamalleja

Muutostukileimat

Kuntaliitto on mukana sosiaali- ja terveysministeriön johtamassa sote-uudistuksen kansallisessa valmistelussa, jossa laaditaan asiakirjamalleja maakuntien valmistelutyön tueksi. Maakunnat voivat halutessaan hyödyntää asiakirjamalleja, mutta niiden käyttö ei ole velvoittavaa.

Alueuudistus.fi-sivustolla on julkaistu maaliskuussa kolme asiakirjamallin luonnosta, jotka liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauteen ja auttavat maakuntia palveluntuottajille asetettavien ehtojen laatimisessa:

 1. Maakunnan tekemän hallintopäätöksen malliehdot (pdf, 54 s)
 2. Hallintopäätöksen liitteeksi tuleva palvelukuvausmalli (pdf, 27 s)
 3. Palveluntuottajan ja maakunnan välillä laadittavan sopimuksen mallipohja (pdf, 21 s).

Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää asiakirjamallit lausuntokierrokselle, mutta asiakirjamallien luonnoksia voi kommentoida myös Kuntaliiton johtavalle lakimiehelle Leena Hoppu-Mäenpäälle mieluiten konkreettisia kirjauksia esittäen. Kommentit välitetään ministeriöön ja ne otetaan huomioon malliasiakirjojen jatkovalmistelussa. Lisäksi palautetta hyödynnetään suun terveydenhuollon, asiakassetelipalvelujen ja henkilökohtaisella budjetilla tuotettujen palvelujen asiakirjamallien valmistelutyössä.

Kommentteja voi lähettää Hoppu-Mäenpäälle sähköpostitse keskiviikkoon 11.4.2018 asti.

Maakunnan ja palveluntuottajien yhteistyöhön liittyvät asiakirjamallit valmistuvat kesäkuussa 2018.

Tagit

Etunimi
Leena
Sukunimi
Hoppu-Mäenpää
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2376
Vastuualueet
 • sopimusten johtaminen ja sopimushallinta
 • sopimusoikeus
 • hankintasopimukset - palvelua vain kuntien hankintayksiköille
 • JYSE-ehdot
 • sopimusperusteinen varautuminen
 • vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
 • yleinen siviilioikeus
 • kuluttaja-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet