Maakuntien väliaikaishallintojen yhteinen tiedonohjaussuunnitelma on valmistunut

Suomen Kuntaliitto ry:n koordinoima ja valtiovarainministeriön rahoittama Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus -projekti (VATE-TOS -projekti) on laatinut ehdotuksen maakuntien väliaikaishallintojen yhteiseksi tiedonohjaussuunnitelmaksi. Projekti on osa ministeriöiden ja Kuntaliiton maakuntien muutostukea. Kuntaliitto on 3.1.2018 lähettänyt säilytysaikaesityksen Kansallisarkistolle, joka määrää mitkä tiedonohjaussuunnitelmassa kuvatut asiakirjatiedot tulee säilyttää pysyvästi.

Valmistelussa syntyy esimerkiksi selvityksiä, raportteja, linjauksia ja suunnitelmia. Yhteinen tehtäväluokitus ja tiedonohjaussuunnitelma helpottavat tiedon käytettävyyttä ja tukevat hyvän tiedonhallintatavan noudattamista. Sen vuoksi VATE-TOS -projektiryhmä on laatinut toimenpidesuosituksia ohjaamaan yhteisen tiedonohjaussuunnitelman käyttöönottoa sekä esityksiä huomioitavaksi uudistuvien maakuntien tiedonhallinnassa.

Projektissa laadittu tiedonohjaussuunnitelma ja toimenpidesuositukset ovat liitteinä tällä sivulla.

Valtiovarainministeriö on uutisoinut aiheesta alueuudistus.fi-sivuilla:

http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maakuntien-valiaikaishallintojen-yhteinen-tiedonohjaussuunnitelma-on-valmistunut?_101_INSTANCE_xPMJRydp0yJz_languageId=fi_FI

Väliaikaishallintojen valmistelutoimielimien tiedonohjaussuunnitelma -projektin toimikausi oli 20.9.2017-12.12.2017. Projektiryhmän muodostivat maakuntien nimeämät tiedonhallinnan ammattilaiset sekä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, TE-toimistojen ja aluehallintoviraston edustajat. Lisäksi projektiryhmän työskentelyyn osallistuivat Kansallisarkiston, valtiovarainministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kuntaliiton edustajat. Projektissa työskennelleet henkilöt jatkavat valtakunnallista yhteistyötä verkostona.

Kokonaistavoitteena VATE-TOS -projektissa oli, että maakuntien väliaikaishallinnon valmistelussa syntyneiden asiakirjojen käsittely sähköistetään valtakunnallisen tiedonohjaussuunnitelman (TOS) ja asianhallinnan viitearkkitehtuurin sekä Kansallisarkiston linjausten mukaisesti. Sähköisessä muodossa olevat aineistot ovat helposti käytettävissä, ja maakunta voi siten sujuvasti siirtää ne sähköiseen pysyvään säilytykseen.

Tagit
Tuula Seppo

Etunimi
Tuula
Sukunimi
Seppo
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2664
Vastuualueet
  • Tiedonhallinta
  • Tietoturva
  • Tietosuoja
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Tietoyhteiskunta-asioiden edunvalvonta ja neuvonta
Johanna Viita

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Viita
Kehityspäällikkö, maakunta-asiat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2521
Kännykkä
+358 40 753 0630
Vastuualueet
  • Maakuntien edunvalvonta
  • maakuntajohtajien kuukausikokoukset
  • maakuntien liittojen puheenjohtajien kokoukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat
Tiimi
Asiakkuudet
Piia Huttunen

Etunimi
Piia
Sukunimi
Huttunen
Tiedonhallinnan asiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2648
Kännykkä
+358 50 5679 871
Vastuualueet
  • Kirjaaminen, arkistointi ja tietopalvelu
  • Asiakirjahallinnan ohjaus
  • Sisäisen tiedonhallinnan ja hallinnon kehittäminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Talous, hallinto, tietohallinto ja tukipalvelut -yksikkö
Tiimi
Talous ja hallinto