Maakuntien verkkosivustoyhteistyö käynnistyy - kuntien kokemukset pohjana

Tulevien maakuntien verkkosivustopalveluiden kehittäminen etenee laajalla yhteistyöllä. ”Makufi”-hanke suunnittelee kärkimaakuntien johdolla yhteisiä verkkosivustopohjia, joita hyödyntämällä kaikki maakunnat voivat toteuttaa tulevat verkkosivustonsa oman brändinsä mukaisesti. Tärkeätä on myös kytkeä mukaan kuntien kokemus ja tuleva yhteistyö maakuntien kanssa.

Alkuvaiheen työ keskittyy maakuntien sivustojen konseptin suunnitteluun. Kärkimaakuntina hankkeessa toimivat Varsinais-Suomi, Uusimaa, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala, jotka vetävät projektisuunnittelua ja viimeistelevät verkkosivustopohjat. Työtä vetää maakuntien ict-palvelukeskus Vimana, ja Kuntaliiton asiantuntijat ovat tiiviisti mukana. Kuntaliiton käynnistämä Kunta.fi-yhteistyö on yhtenä mallina yhteistyölle.

- Saimme maakunnilta vahvan viestin, että yhteistyö verkkopalvelujen kehittämisessä sekä teknisen, että sisällöllisen toteutuksen osalta olisi hyödyllistä. Hankkeen avulla maakunnat voivat valmistautua verkkosivujensa osalta maakuntauudistuksen tarpeisiin yhdessä eikä jokainen erikseen, Vimanan projektipäällikkö Tiina Nikmo sanoo.

Hankkeen rinnalla etenee myös Suomi.fi-palvelutietoon perustuva yhteistyö, jota vetää VRK ministeriöiden tuella. Hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä, ja tulevien maakuntien valmisteluorganisaatiot ovat molemmissa keskeisiä toimeksiantajia ja palvelumuotoilun käytännön toteuttajia. Kuntien edustajat ovat mukana myös VRK:n sisältöhankkeen teemaryhmissä

Tulevat maakunnat suunnittelevat jo useita verkkokokonaisuuksia eri kohderyhmille. Maakunnan järjestäjäroolissa on tärkeätä avata käytettävissä olevat palvelut tasapuolisesti, huolehtia päätöksenteon avoimuudesta ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksista. Palvelujen tuotantopuolella on eniten työtä itse sähköisten palvelujen järjestämisessä ja informoimisessa. Lisäksi tarvitaan muun muassa maakunnan markkinointiin ja kansainvälisiin yhteyksiin soveltuvat sisällöt.

Oleellista on linkittää mukaan kuntien verkkosisällöt yhteisillä palvelualueilla sekä toimivat yhteydet kuntalaisten asioinnin ja tiedonsaannin helpottamiseksi riippumatta siitä, kuka palvelua tuottaa.

Maakuntien verkkosivustopohjat rakennetaan kahdella eri avoimen lähdekoodin ohjelmistolla, joista maakunta voi valita haluamansa. Hankkeessa hyödynnetään maakunnissa tehtyä kehitystyötä ja osaamista verkkosivustopalveluiden kehittämisessä, johon avuksi tuotetaan yhteisiä ja avoimia verkkosivustopohjia.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tiina Nikmo, Vimana, 050 372 5970

Erityisasiantuntija Mikko Malmgren, Suomen Kuntaliitto, 044 756 2449

Erityisasiantuntija Karri Vainio, Suomen Kuntaliitto, 050 387 1620

Vimanan tiedote 16.4.2018:

Makufi-hankkeessa rakennetaan maakuntien verkkosivustoja yhteistyöllä

Tagit