Maaseutu LIVE: Maaseutu näkyväksi 15.8.2018

Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä uudet maakunnat tulevat päättämään asioista, jotka vaikuttavat sekä suoraan että välillisesti monella tavoin maaseudun asukkaiden, yrittäjien ja yhteisöjen arkeen. Lisäksi päätökset heijastuvat eri tavalla maakunnan eri alueille. Maakunta ja sote-uudistuksen maaseutuvaikutuksia avaavalle keskustelulle on näin ollen tilausta ja siihen vastaa Maaseutu näkyväksi -webcast, joka lähetettiin suorana lähetyksenä Kunta.tv:stä 15.8.

Maaseutu näkyväksi -webcastissa nostetaan esille Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna maakunta ja soteuudistuksessa -hankkeen maakuntapiloteista saatuja kokemuksia ja annetaan päätöksentekoon evästyksiä politiikkasuositusten muodossa. Ohjelmassa keskustellaan muun muassa siitä, miten hankinnoilla pystytään vaikuttamaan positiivisesti aluetalouteen ja yrittäjyyteen, miten palvelut voidaan varmistaa myös maaseutualueilla sekä miten maaseudun asukkaiden, yrittäjien ja yhteisöjen ääni saadaan kuuluviin tulevien maakuntien päätöksenteossa.

Ohjelma on suunnattu mm. maakuntien päättäjille, tuleville ehdokkaille, maakuntien ja kuntien viranhaltijoille, kuntapäättäjille sekä järjestötoimijoille, niin paikallisella kuin maakuntatasolla. Keskustelussa on neljä teemaa: Kainuun ja Pirkanmaan pilottien kokemukset, Maaseudun palvelut, Hankinnat ja yrittäjyys, Demokratia sekä Politiikkasuositukset. Kunkin teeman jälkeen on aikaa kysymyksille. Katso tallenne.

Maaseutu live

Tagit