Millaisia ovat kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat? Kuntaliitto selvitti

Manner-Suomen kuntien valtuustoihin ja hallituksiin valittiin valtuustokauden 2017−2021 alussa kaikkiaan 1 742 puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. Kuntaliitto on selvittänyt puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien taustoja juuri julkaisemassaan raportissa Valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat Manner-Suomen kunnissa vuonna 2017.

Tarkasteltavana ovat puheenjohtajien puoluetausta, sukupuoli, ikä ja äidinkieli sekä kokemus luottamustehtävistä. Vertailua tehdään ajallisesti ja kuntakokoluokittain. Raportti sisältää myös maakunnittaista tietoa. Aikavertailu ulottuu joidenkin muuttujien osalta vuoteen 1997.

puheenjohtajien taustat

Puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien puoluetausta

Valtuustojen puheenjohtajista 48 prosenttia ja hallitusten puheenjohtajista 59 prosenttia on keskustalaisia. SDP:tä ja kokoomusta edustavia puheenjohtajia on valtuustoissa noin viidennes ja hallituksissa 15 prosenttia.

Puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien sukupuoli

Valtuuston puheenjohtajista naisia on 39 prosenttia ja hallituksen puheenjohtajista 31 prosenttia. Naispuheenjohtajia on kunnissa vuonna 2017 alkaneella valtuustokaudella enemmän kuin koskaan aiemmin.

Puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien ikä

Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat ovat keskimäärin 52-vuotiaita.

Puheenjohtajat ovat tyypillisimmin 50−64-vuotiaita. Sekä 30−39-vuotiaiden että vähintään 65-vuotiaiden puheenjohtajien osuudet ovat kasvaneet ajallisesti, 40−64-vuotiaiden osuudet ovat vastaavasti vähentyneet.

Puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien äidinkieli

Valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistosta 93 prosenttia on suomenkielisiä ja kuusi prosenttia ruotsinkielisiä. Ulkomaalaistaustaisia eli äidinkielen perusteella muita kuin suomen-, ruotsin- ja saamenkielisiä on valtuuston ja hallituksen puheenjohtajina erittäin vähän; kaikkiaan viisi henkilöä varapuheenjohtajina.

Puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien aiempi kokemus luottamustehtävistä

Valtuuston ja hallitusten puheenjohtajista harvempi kuin joka viides on ensi kertaa valtuustossa. Kaikista valtuutetuista ensikertalaisten osuus on 44 prosenttia.

Valtuustoihin valittiin kevään 2017 kuntavaaleissa kaikkiaan 159 kansanedustajaa. Heistä 23 toimii kotikuntansa valtuuston puheenjohtajana ja neljä hallituksen puheenjohtajana.

Puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien päätoimisuus ja osa-aikaisuus

Nykyisen valtuustokauden alussa kaikkiaan 39 henkilöä 20 kunnassa hoitaa kunnallista luottamustehtäväänsä joko päätoimisesti tai osa-aikaisesti. Heitä on kaikenkokoisissa kunnissa alle 5 000 asukkaan Puolangasta pääkaupunkiin Helsinkiin. Naisia ja miehiä on suurin piirtein yhtä paljon. Ikähaitari on suuri, kuntavaalipäivänä ikä vaihteli 27 vuodesta 71 vuoteen.

Valtuuston puheenjohtajista yksi hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti ja kaksi osa-aikaisesti. Päätoimisia hallituksen puheenjohtajia on kolmessa kunnassa ja osa-aikaisia yhdeksässä kunnassa. Osa-aikaisia hallituksen varapuheenjohtajia on kaikkiaan 9.

Näiden lisäksi kuudessa kunnassa toimii tällä valtuustokaudella pormestari. Toukokuussa 2018 pormestarijärjestelmään siirtyi Puolanka. Kaikki pormestarit ovat miehiä.

 

puheenjohtajien päätoimisuus

Tiedot perustuvat oikeusministeriön ehdokasrekisteriin ja Kuntaliiton yhdessä KL-kustannuksen kanssa keväällä ja kesällä 2017 tekemään tiedonkeruuseen.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista