Muutoksenhakuohjemalleihin päivitetty tieto sähköisestä asiointipalvelusta

Hallinto- ja erityistuomioistuimet ovat 14.6.2018 ottaneet käyttöön sähköisen asioinnin palvelun, jossa kansalaiset ja yritykset voivat asioida hallinto- ja erityistuomioistuimien kanssa. Kuntaliiton kunnallisvalitusosoitusmalleihin ja hallintovalitusmalleihin on lisätty tieto uudesta asiointipalvelusta, sillä nyt valituksen voi tehdä myös osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Asiointipalvelu on käytössä

  • korkeimmassa hallinto-oikeudessa
  • hallinto-oikeuksissa
  • markkinaoikeudessa
  • vakuutusoikeudessa.

Palvelu ei siten ensimmäisessä vaiheessa ole käytössä Ahvenanmaan hallintotuomioistuimessa eikä työtuomioistuimessa. Asiointipalvelu ei ensimmäisessä vaiheessa ole myöskään käytettävissä viranomaisten omaan asiointiin, esimerkiksi asiakirjojen toimittamiseen tuomioistuimille.

Palvelun kautta kansalainen ja yritys voi toimittaa hallinto- ja erityistuomioistuimelle esimerkiksi valituksen tai hakemuksen sekä selvityksiä, vastata tuomioistuimen lähettämiin kuulemispyyntöihin, esittää kysymyksiä ja saada tiedoksi päätöksiä.

Asiointipalvelu on otettu käyttöön osana hallinto- ja erityistuomioistuimien toiminnan digitalisointiin tähtäävää HAIPA-hanketta.

Lisää aiheesta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko 3.-7.6.2024

Digiviikolla keskustellaan digitalisaatiosta erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta. Tarjolla on sekä live- että etätapaamisia.

Tutustu kuntien digiviikkoon.

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.