Muutoksenhakuohjemalleihin päivitetty tieto sähköisestä asiointipalvelusta

Hallinto- ja erityistuomioistuimet ovat 14.6.2018 ottaneet käyttöön sähköisen asioinnin palvelun, jossa kansalaiset ja yritykset voivat asioida hallinto- ja erityistuomioistuimien kanssa. Kuntaliiton kunnallisvalitusosoitusmalleihin ja hallintovalitusmalleihin on lisätty tieto uudesta asiointipalvelusta, sillä nyt valituksen voi tehdä myös osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Asiointipalvelu on käytössä

  • korkeimmassa hallinto-oikeudessa
  • hallinto-oikeuksissa
  • markkinaoikeudessa
  • vakuutusoikeudessa.

Palvelu ei siten ensimmäisessä vaiheessa ole käytössä Ahvenanmaan hallintotuomioistuimessa eikä työtuomioistuimessa. Asiointipalvelu ei ensimmäisessä vaiheessa ole myöskään käytettävissä viranomaisten omaan asiointiin, esimerkiksi asiakirjojen toimittamiseen tuomioistuimille.

Palvelun kautta kansalainen ja yritys voi toimittaa hallinto- ja erityistuomioistuimelle esimerkiksi valituksen tai hakemuksen sekä selvityksiä, vastata tuomioistuimen lähettämiin kuulemispyyntöihin, esittää kysymyksiä ja saada tiedoksi päätöksiä.

Asiointipalvelu on otettu käyttöön osana hallinto- ja erityistuomioistuimien toiminnan digitalisointiin tähtäävää HAIPA-hanketta.

Lisää aiheesta

Tagit
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
hallintolakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit