Muutoksia sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin 1.1.2018

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäaikaa on jatkettu kesäkuun 2018 loppuun. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa (272/2005) tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetty kelpoisuus, on oikeutettu toimimaan sellaisessa sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävässä, joka edellyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaista laillistamista. Oikeus toimia laillistettuna ammattihenkilönä lakkaa siirtymäajan päätyttyä, ellei laillistushakemusta ole tehty kesäkuun loppuun mennessä. 

Siirtymäaikaa on jatkettu vastaavasti myös nimikesuojattujen ammattihenkilöiden osalta. 

Myös kuntoutuksen ohjaajat ovat lakimuutoksen jälkeen laillistettavia sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. 

Valvira merkitsee maaliskuun alussa 2016 terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä olleet lähihoitajat automaattisesti ja maksutta myös sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin. Valvira myös palauttaa 40 euron suuruisen rekisteröintimaksun niille kaksoisrekisteröityneille lähihoitajille, jotka on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin 1.3.2016 tai aiemmin ja jotka ovat ehtineet rekisteröityä myös sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin. Valvira on yhteydessä ko. lähihoitajiin. 
Lähihoitajat, jotka ovat valmistuneet 1.3.2016 jälkeen rekisteröityvät edelleen erikseen molempiin rekistereihin. 

Tagit
Sami Uotinen

Etunimi
Sami
Sukunimi
Uotinen
Johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2623
Kännykkä
+358 50 341 3349
Vastuualueet
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lakiasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet
Jaana Viemerö

Etunimi
Jaana
Sukunimi
Viemerö
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2303
Kännykkä
+358 50 359 2023
Vastuualueet
  • Kehitysvammahuolto
  • Vammaispalvelut
  • Sosiaalihuollon kelpoisuudet
  • Sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sote-yksikkö