Muutoksia sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin 1.1.2018

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäaikaa on jatkettu kesäkuun 2018 loppuun. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa (272/2005) tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetty kelpoisuus, on oikeutettu toimimaan sellaisessa sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävässä, joka edellyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaista laillistamista. Oikeus toimia laillistettuna ammattihenkilönä lakkaa siirtymäajan päätyttyä, ellei laillistushakemusta ole tehty kesäkuun loppuun mennessä. 

Siirtymäaikaa on jatkettu vastaavasti myös nimikesuojattujen ammattihenkilöiden osalta. 

Myös kuntoutuksen ohjaajat ovat lakimuutoksen jälkeen laillistettavia sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. 

Valvira merkitsee maaliskuun alussa 2016 terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä olleet lähihoitajat automaattisesti ja maksutta myös sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin. Valvira myös palauttaa 40 euron suuruisen rekisteröintimaksun niille kaksoisrekisteröityneille lähihoitajille, jotka on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin 1.3.2016 tai aiemmin ja jotka ovat ehtineet rekisteröityä myös sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin. Valvira on yhteydessä ko. lähihoitajiin. 
Lähihoitajat, jotka ovat valmistuneet 1.3.2016 jälkeen rekisteröityvät edelleen erikseen molempiin rekistereihin. 

Tags
Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Vastuualueet
  • kehitysvammahuolto
  • vammaispalvelut
  • sosiaalihuollon kelpoisuudet
  • sosiaalihuollon kansainvälinen yhteistyö
  • Maakunnallistuvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto
  • Erityishuollon asiantuntijaryhmä -verkosto
  • Vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviäminen poikkeus- ja kriisitilanteissa -hanke