Muutosjohtajat haluavat toteuttaa maakunta- ja sote-uudistuksen hallitusti

Muutosjohtaja Aija Tuimala

Maakuntien muutosjohtajat kokoontuivat tiistaina ja keskiviikkona 20-21.3.2018 Kuntatalolle suunnittelemaan ja jakamaan kokemuksiaan maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanosta. ”Muutosjohtajat pitävät uudistuksen toteutumista erittäin tärkeänä. Koska maakunnat ovat hyvin erilaisia ja erilaisessa valmistelutilanteessa, kannattaa siirtymäsäännöksin huomioida muutoksen hallittu toteuttaminen joka puolella Suomea.” Näin kiteyttää päivien aikana käydyn keskustelun maakuntauudistuksen muutosjohtajien puheenjohtaja, Etelä-Karjalan Aija Tuimala (kuvassa).

Muutosjohtajat ovat tunnistaneet uudistuksen toimeenpanon ja tavoitteiden saavuttamisen riskit. Maakunnista suurin ja koko maan väestöstä noin 30% kattava Uusimaa on huolissaan mm. asiakassetelien laajasta käyttöönotosta kertaluontoisesti sekä sote-keskusten aloittamisajankohdasta. ”Sanotaan, että toteutus ratkaisee”, sanoo Uudenmaan Markus Sovala ja jatkaa: ”silloin pitää myös jättää liikkumavaraa erilaisille toteutusvaihtoehdoille”. Haaste tunnistetaan myös muissa maakunnissa.

Maakuntauudistuksen muutosjohtajien mielestä uudistuksen toteutumista ei saa vaarantaa, mutta siihen liittyvät riskit tulee tunnistaa ja hallita. "Sote-muutosjohtajien mukaan uudistus tulee saada etenemään, mutta maakuntien ja muutosjohtajien näkemyksiä tulee kuunnella, jotta mallista saadaan toimiva", toteaa sote-muutosjohtajien puheenjohtaja Marina Kinnunen Pohjanmaalta. "Yhteistyössä luomme maakuntia, jotka toimivat vastuullisesti niin asukkaat, henkilöstö kuin sidosryhmät huomioiden."

Tagit