Maaseudun INFRA-verkosto

Onko maaseutu jäämässä laajakaistarakentamisen ulkopuolelle?

Maaseudun sähkölinja

Maaseudun INFRA-verkoston kesäkuun kokouksessa nousi huoli siitä, miten voidaan turvata jatkossa laajakaistarakentaminen maaseudulla. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla olevassa Digitaalisen infrastruktuurin strategiassa ei tuoda esiin keinoja maaseudun laajakaistarakentamisen rahoituksen turvaamiseksi. Lausunnon mukaan 5G-rakentamista tehdään markkinavetoisesti, jolloin ne alueet, joilla rakentaminen on kaupallisesti kannattamatonta, voivat jäädä ilman nopeita yhteyksiä.

Maaseudulla tarvitaan laajakaistaa yritysten toiminnan takaamiseksi sekä virastojen ja erilaisten sähköisten palvelujen järjestämistä varten. Arjen palvelut ja muu asiointi tapahtuvat nykyään pääosin verkossa.

Useat maaseudun kunnat ovat rahoittaneet laajakaistarakentamista alueellaan. Jossain tilanteissa investointi on velkaannuttanut kunnan pahoin. Verkosto kannustaa kuntia rakentamaan laajakaistaa, mutta erilaiset rahoitustavat on syytä käydä läpi huolella ennen rakennuspäätöstä, jotta investoinnin rahoitus on kestävällä pohjalla. Tarvitaan selvitys, jolla kartoitetaan niin hyviä kuin huonoja käytäntöjä laajakaistarakentamisessa maaseudulla. 

Lisätietoja:
Katri Roivainen, verkostokoordinaattori Kuntaliitto
p. 050 337 0144

Kuntaliiton Elinvoimainen toimintaympäristö-verkosto, lyhyemmin Maaseutupolitiikan INFRA-verkosto, on yksi Maaseutupolitiikan neuvoston viidestä verkostosta. Verkosto koostuu eri alojen asiantuntujoista. Verkoston tavoitteena on tukea ja edistää maaseudun kehittymistä elinvoimaisena toimintaympäristönä. Verkoston toiminta keskittyy tiestöön ja liikenneverkkoon, tietoliikenneverkkoon, vesi- ja jätehuoltoon, sähköverkkoihin ja energiaan sekä maankäyttöön ja kaavoitukseen. Lisäksi tavoitteena on maaseutupolitiikan vaikuttavuuden lisääminen. Verkosto tarttuu ajankohtaisiin asioihin ja osallistuu maaseudun edunvalvontaan sote- ja maakuntauudistuksessa.

Verkoston facebook-ryhmä

 

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista