Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus vuonna 2018 valtion talousarviossa

Valtion vuoden 2018 talousarvio on hyväksytty eduskunnassa (lähde: Valtiovarainministeriö http://budjetti.vm.fi/indox/tae//2018/aky_2018.jsp). Kunnan peruspalveluiden valtionosuusprosentti nousee (0,11 %) 25,34 prosenttiin. Valtio osallistuu siten noin neljänneksellä esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen rahoittamiseen. Peruspalveluiden valtionosuus on 8 577 miljoonaa euroa.

Valtion talousarvioon sisältyvät edelleen vuonna 2018 valtionosuuden indeksikorotusten jäädytys ja kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Opetus- ja kulttuuritoimen kärkihankkeet ovat mukana vielä kuluvan vuoden aikana.

Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen noin 70 miljoonalla eurolla kompensoidaan kunnille lisäämällä kunnan peruspalveluiden valtionosuusrahoitusta 25 miljoonalla eurolla ja yhteisöveron tuoton kohdistamisella 60 miljoonan euron edestä. Hallituksen esityksen mukainen kiinteistöverojen alarajan nosto jäi kuitenkin toteuttamatta. Kuntaliiton näkemyksen mukaan tästä aiheutuva 25 miljoonan tuoton menetys olisi tullut kompensoida kunnille.

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosa alenee noin 55 euroa asukasta kohti, jolloin perusosa on 6 518,15 euroa/asukas. Opetus- ja kulttuuriministeriön täydentävän rahoituksen säästö nousee 236,07 euroon, joten täydentävä rahoitus alenee esimerkiksi pidennetyn oppivelvollisuuden osalta, vaikka rahoituskertoimet säilyvät aiemmalla tasolla.

Koululaisten kerhotoiminnan tukemiseen sekä innovatiivisten oppimisympäristöjen kokonaisuuden kehittämiseen valtionavustukset säilyvät vuoden 2017 tasolla. Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, koulunkäyntiavustajien palkkaukseen, ryhmäkokoon ja alueellisen eriarvoisuuden tukemiseen varataan yhteensä 42,2 miljoonaa euroa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä taiteen perusopetuksen rahoitukseen ei tule muutoksia.

Opetus- ja kulttuuritoimen kuntien rahoitusosuuden ennakollinen arvio 253,42 euroa asukasta kohti jakautuu ammatillisen koulutuksen 174,60 euroon ja lukiokoulutuksen 78,90 euroon asukasta kohti.  Lukiokoulutuksen valtionosuus alenee 3,4 prosenttia ja keskimääräinen yksikköhinta alenee 6 070,92 euroon opiskelijaa kohti. Ammatillisen koulutuksen rahoitusosuudet uudistuvat asteittain vuodesta 2018 lukien. Perusrahoituksen osuus on 95 prosenttia ja suoritusrahoituksen osuus 5 prosenttia vuonna 2018. Reformin toimeenpanon tukemiseen on varattu valtionavustusrahoitusta 15 miljoonaa euroa. Nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoitus alenee 5 miljoonaan euroon ja rahoitus päättyy 2018.

Vapaan sivistystyön rahoitus lisääntyy uuden maahanmuuttajien kotoutumista edistävän koulutuksen osalta liki 5 miljoonalla eurolla. Kotoutumissuunnitelma on edellytyksenä täysimääräisen valtionosuusrahoituksen saamiseen tähän tehtävään.

Opetustoimen henkilöstökoulutukseen on varattu 15 miljoonaa euroa kuten vuonna 2017 ja lisäksi on varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen kehittämiseen määrärahavaraus 5 miljoonaa euroa. Ammattikorkeakoulujen pääomasijoitusten maksamiseen on talousarviossa varattu 24 miljoonaa euroa. Ammattikorkeakoulujen rahoitus alenee kuitenkin 8,7 miljoonaa euroa.

Museot, teatterit ja orkesterit saavat valtion budjettirahoitusta 48,6 miljoonaa euroa sekä rahapelitoiminnan voittovaroista 58,5 miljoonaa euroa. Henkilötyövuosien määriin ei tule muutoksia valtakunnallisesti. Henkilötyövuosien hinnat ovat teattereilla 53 639 euroa, orkestereilla 49 550 euroa ja museoilla 64 479 euroa.

Maakuntakirjastoista tulee 9 alueellista kehittämistehtävää hoitavaa kirjastoa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan säilyvät 3,7 miljoonassa eurossa ja valtionosuusrahoitus säilyy osana kuntien peruspalveluiden valtionosuusrahoitusta.

Liikuntatoimen rahoitusperuste on edelleen 12 euroa asukasta kohti. Liikuntapaikkarakentamiseen kohdennetaan 37,3 miljoonaa euroa, lisäystä viime vuoteen 4 miljoonaa euroa. Liikkuva koulu -ohjelmaan on varattu 7 miljoonaa euroa, kuten vuosina 2016 ja 2017.

Nuorisotoimen rahoitusperuste on myös edelleen 15 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohti. Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön on varattu 19,9 miljoonaa euroa, joten valtion rahoitus jatkuu viime vuosien tasolla.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.