Opetusalan turvallisuuspalkinto haettavana

Opetusalan turvallisuusfoorumi 17.–19.4.2018

Turvallisuusfoorumiin ovat tervetulleita kaikki opetusalan turvallisuuden edistämisen parissa työskentelevät oppilaitosten edustajat, yksityiset palveluntarjoajat, julkishallinnon sivistystoimen vastuu- ja luottamushenkilöt, turvallisuusviranomaiset sekä kaikki muut opetusalan turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneet.

Turvallisuusfoorumin tarkoituksena on osaltaan ylläpitää keskustelua opetusalan turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja näin edistää turvallisuuskulttuuria sekä antaa käytännönläheisiä malleja sen kehittämiseksi. Foorumi on lisäksi erinomainen verkostoitumistilaisuus opetusalan turvallisuudesta kiinnostuneille.

Ohjelma ja ilmoittautuminen Suomen Palopäällystöliiton sivuilla

 

Opetusalan turvallisuuspalkinto

Opetusalan turvallisuuspalkinto 2018 on nyt haettavana. Sen tarkoituksena on paitsi palkita hyvistä suorituksista myös kannustaa muita toimimaan turvallisuuden eteen. Vuonna 2005 opetusalan turvallisuustoiminnan edistämiseksi perustetun turvallisuuspalkinnon taustalla on Suomen Palopäällystöliitto yhdessä Opetushallituksen, OAJ:n, Suomen Rehtorit ry:n, aluehallintovirastojen, Pelastusopiston, Helsingin pelastuskoulun ja SPEK-ryhmän kanssa.

Opetusalan turvallisuuspalkinto myönnetään esimerkillisestä onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta opetusalan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä. Turvallisuuspalkinto myönnetään yhteisölle. Lisäksi voidaan myöntää tunnustuspalkintoja henkilöille, työryhmille, yrityksille, yhteisöille tai laitoksille.

Vuonna 2017 turvallisuuspalkinnon sai Pohjois-Karjalan ammattiopiston Lieksan toimipiste. Tunnustuspalkinnot saivat Helsingin kaupungin opetusviraston Hetipurku -toimintamalli ja Rovaniemellä toteutettu TurvaOppi -hanke.

Turvallisuuspalkinnon saaja julkistetaan Opetusalan turvallisuusfoorumin yhteydessä.

Vapaamuotoiset palkitsemisesitykset palkintolautakunnalle tulee tehdä 16.3.2018 mennessä sähköpostitse tomi.timonen@sppl.fi