USO-verkosto opintomatkalla Kööpenhaminassa ja lähikunnissa

Opintomatka Tanskaan

puistonpenkki_köpis

OPINTOMATKA TANSKAAN 3.-5. lokakuuta 2018 joukko viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä Järvenpäästä, Kouvolasta, Liperistä, Oulusta, Salosta, Tuusulasta ja Vantaalta osallistui FCG:n järjestämälle kolmen päivän opintomatkalle Kööpenhaminaan ja lähikuntiin.

Tanskalainen hallintomalli, terveydenhuolto ja työllisyydenhoito

Ensimmäisenä seurue vieraili Tanskan kuntaliitossa, jossa asiantuntijat johdattelivat matkalaiset Tanskan hallintouudistuksiin sekä kuntien, alueiden ja valtion välisiin suhteisiin. Tanskassa vuonna 2007 toteutetussa reformissa 14 maakunnasta muodostettiin 5 aluetta. Kuntien määrä laski melkein kolmannekseen; ennen uudistusta kuntia oli 271 ja jälkeen 98. Uudistuksessa terveydenhuolto siirtyi alueiden vastuulle, mutta kunnilla säilyivät mm. sosiaalipalvelut sekä työllistymispalvelut.

tanska_kl
Kuntien tehtäviä Tanskassa.

hallintokaavio

Kööpenhaminan kaupungin työllisyyspalveluissa asiantuntijat perehdyttivät seurueen tarkemmin tanskalaiseen työllisyydenhoitoon. Työllistymisprosessissa tukitoimia kohdennetaan tiheästi työttömyyden ensimmäisiin kuukausiin. Työttömältä itseltään edellytetään paljon aktiivisuutta. Tanskassa on melko helppoa sekä työllistää että irtisanoa, mutta toisaalta myös työttömyysturva on kohtuullinen.  

Viiden alueen etua valvovassa organisaatiossa (Danske Regioner) asiantuntijat kertoivat tanskalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä, jossa perusterveydenhuollosta vastaavat alueiden alaisuudessa toimivat, itsenäiset perhelääkärit ja erikoissairaanhoidosta taas alueiden sairaalat. Hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevä toiminta on kuntien tehtävä.

terveydenhuolto tanskassa

Kuntavierailut: Ballerup ja Roskilde

Ensimmäinen kuntavierailu kohdistui vajaan 50 000 asukkaan Ballerupiin, jossa kunnan johto kertoi matkaajille tanskalaisen kunnan strategiseen toimintaan ja kunnan johtamisjärjestelmään. Erityisesti tarkastelussa olivat poliittisen ja ammatillisen johtamisen roolit, tehtävät ja organisointi. Seurueeseen teki vaikutuksen eteenkin kokeileva asenne, jolla kunta vie digitalisaatiota eteenpäin sekä asiakaslähtöisyys kunnan palveluissa. Vierailulla opittiin myös, että tanskalainen kunnanvaltuusto istuu pyöreässä pöydässä ja äänestää nousemalla seisomaan.

Roskilden 50 000 asukkaan kunnassa vierailun teemana oli kunnan elinvoimaisuus ja yrityspalvelut. Roskilden kunta panostaa vahvasti brändiinsä ja luo aktiivisesti yrityksille suotuisia olosuhteita. Kunta myös tarjoaa yrityksille tukea markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen ja verkostojen rakentamiseen.

rannalla

tags